“Дэлхийн номын өдөр-2024”
  • By Bayarsaikhan Mendsaikhan
  • 2024-05-02
  • No Comments

“Дэлхийн номын өдөр-2024”

Дэлхийн номын өдөр – 2024 Бид энэ өдрийг утган ОУУБИС-ийн номын сан, Англи хэлний тэнхимтэй хамтра

ХУУЛЬ ЗҮЙН зөвлөгөө өгч байна.
  • By Bayarsaikhan Mendsaikhan
  • 2024-04-15
  • No Comments

ХУУЛЬ ЗҮЙН зөвлөгөө өгч байна.

ХУУЛЬ ЗҮЙН зөвлөгөө өгч байна. Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл авахыг хүссэн иргэн болон ОУУБИС-ийн