Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны бүрэлдэхүүн

Ерөнхий захирлын 2022 оны 10 сарын 19 өдрийн A/76 тоот тушаалын1 дүгээр хавсралт

Бакалаврын хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны дарга

Доктор А.Хандмаа  (Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал)

Бакалаврын хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны гишүүд

Доктор Д.Болормаа (Сургалтын албаны дарга)

Доктор И Тан Ми 

Доктор Т.Ганхуяг 

Доктор М.Эрдэнэбаяр (Хууль зүйн сургуулийн захирал) 

Доктор Д.Чанцалням (Инженер, Дизайн, Технологийн сургуулийн захирал)

Доктор И Вон Хи (Сувилахуйн сургуулийн захирал)

Доктор Ц.Энхцэцэг (Дотоод хяналт, хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтын хэлтсийн дарга)

Магистр Г.Тэргэл (Хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн)

 

Хөтөлбөрийн дэд хороо

Ерөнхий захирлын 2022 оны 10 сарын 19 өдрийн А/76 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт. Хөтөлбөрийн дэд хорооны гишүүд нь тэнхимийн мэргэжлийн профессор багш нар байна.

Солонгос хэл, соёлын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Туяа

Солонгос хэлний боловсролын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Ариунбаатара  

Англи хэлний тэнхимийн дэд хороо

Доктор Т.Мягмарсүрэн

Эрх зүйн тэнхимийн дэд хороо

Доктор О.Амарсанаа

Сувилахуйн тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Б.Оюунбилэг

Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Ө.Энхтуяагэрэл

Эдийн засгийн тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш С.Дэлгэрмаа

Аялал жуулчлалын тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Б.Мөнгөнтуул

Нийгмийн ажлын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Сүх-Очир

Компьютер, Мэдээллийн технологийн тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Г.Өсөхжаргал

Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Оюун-Эрдэнэ

Дизайны тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Г.Лувсандандар

ХАА, ойн тэнхимийн дэд хороо

Доктор Д.Чанцалням

Суурь боловсролын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Г.Гэрэлмаа