Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны бүрэлдэхүүн

Ерөнхий захирлын 2020 оны 09 сарын 29 өдрийн A/45 тоот тушаалын хавсралт

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны дарга

Доктор А.Хандмаа  (Сургалт эрхэлсэн дэд захирал)

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны орлогч дарга

Доктор Б.Оюун-Эрдэнэ  

Нарийн бичгийн дарга

Доктор Б.Оюунсүрэн 

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны гишүүд

Доктор Х.Сэлэнгэ (Магистр, доктор оюутны сургалтын албаны дарга)

Доктор И Тан Ми (Хүмүүнлэг, Нийгмийн ухааны сургуулийн захирал)

Доктор Д.Чанцалням (Инженер, Дизайн, Технологийн сургуулийн захирал)

Доктор У Га Шил (Сувилахуйн тэнхимийн профессор)

Доктор М.Эрдэнэбаяр (Хууль зүйн сургуулийн захирал) 

Хөтөлбөрийн дэд хороо

Хөтөлбөрийн дэд хорооны дарга нь албан тушаалаараа тэнхимийн эрхлэгч, дэд хороодын гишүүд нь тэнхимийн мэргэжлийн профессор багш нар байна.

Солонгос хэл, соёлын тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Б.Амартайван

Солонгос хэлний боловсролын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Туяа  

Англи хэлний тэнхимийн дэд хороо

Доктор Т.Мягмарсүрэн

Эрх зүйн тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш П.Анхмаа

Сувилахуйн тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Б.Оюунбилэг

Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Ө.Энхтуяагэрэл

Эдийн засгийн тэнхимийн дэд хороо

Доктор С.Дэлгэрмаа

Аялал жуулчлалын тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Б.Мөнгөнтуул

Нийгмийн ажлын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Сүх-Очир

Компьютер, Мэдээллийн технологийн тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Г.Өсөхжаргал

Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Оюун-Эрдэнэ

Дизайны тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Г.Лувсандандар

ХАА, ойн тэнхимийн дэд хороо

Доктор Д.Чанцалням

Суурь боловсролын тэнхимийн дэд хороо

Ахлах багш Э.Одонтулга