Бакалавр

Элсэлт авах бакалаврын хөтөлбөрүүд

ОУУБИС бакалаврын 30 үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрөөр элсэлт авч сургалт явуулдаг.

СУВИЛАХУЙН СУРГУУЛЬ

Сонгох боломжтой хөтөлбөрүүд ЭЕШ I ЭЕШ II Дэлгэрэнгүй
 1. Сувилахуй
 • Хими
 • Биологи
 • Математик
 • Англи хэл
 • Хими
 • Биологи
 • Математик
 • Англи хэл

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ

Сонгох боломжтой хөтөлбөрүүд ЭЕШ I ЭЕШ II Дэлгэрэнгүй
 1. Эрх зүй
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Англи хэл
 • Математик
 • Орос хэл

     2.Олон улсын харилцаа

 • Математик
 • Монголын түүх
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Англи хэл
 • Биологи
 • Газарзүй
 • Математик
 • Монгол хэл
 • Монголын түүх
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

>>> Эрх зүйн тэнхим

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ

Хүмүүнлэгийн ухаан
Сонгох боломжтой хөтөлбөрүүд ЭЕШ I ЭЕШ II Дэлгэрэнгүй
 1. Багш, гадаад хэлний боловсрол/Солонгос хэлний багш
 2. Олон улс орон судлал/Солонгос судлал
 3. Гадаад хэлний орчуулга/Солонгос хэл
 4. Багш, гадаад хэлний боловсрол /Англи хэлний багш
 5. Гадаад хэлний орчуулга/Англи хэл
 6. Хэл шинжлэл
 • Англи хэл
 • Монгол хэл
 • Монголын түүх
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Орос хэл
 • Англи хэл
 • Биологи
 • Газар зүй
 • Математик
 • Монгол хэл
 • Монголын түүх
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Орос хэл
 • Физик хими
Нийгмийн ухаан
Сонгох боломжтой хөтөлбөрүүд ЭЕШ I ЭЕШ II Дэлгэрэнгүй
 1. Социологи/Гэр бүл
 2. Сэтгэл судлал
 3. Нийгмийн ажилтан
 • Математик
 • Монголын түүх
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Англи хэл
 • Биологи
 • Газар зүй
 • Математик
 • Монгол хэл
 • Монголын түүх
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

Сонгох боломжтой хөтөлбөрүүд ЭЕШ I ЭЕШ II Дэлгэрэнгүй
 1. График дизайн
 2. Үйлдвэрлэлийн дизайн
 3. Интерьер дизайн
 4. Хувцасны дизайн
 5. Програм хангамж
 6. Мэдээллийн систем
 7. Электроник
 8. Мал аж ахуй
 9. Ойн аж ахуй
 10. Ландшафтын архитектур, төлөвлөлт
 • Биологи
 • Математик
 • Физик
 • Хими
 • Гадаад хэл
 • Ур чадвар
 • Гадаад хэл
 • Биологи
 • Газар зүй
 • Математик
 • Физик
 • Хими

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛЬ

Сонгох боломжтой хөтөлбөрүүд ЭЕШ I ЭЕШ II Дэлгэрэнгүй
 1. Эдийн засаг
 • Математик
 • Монголын түүх
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Англи хэл
 • Биологи
 • Газар зүй
 • Математик
 • Монгол хэл
 • Монголын түүх
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 1. Бизнесийн удирдлага
 2. Банк
 3. Санхүү
 4. Менежмент
 5. Маркетинг
 6. Нягтлан бодох бүртгэл
 • Математик
 • Англи хэл
 • Орос хэл
 • Монгол хэл           

 

 • Англи хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Орос хэл     
 1. Аялал жуулчлалын менежмент
 • Математик
 • Англи хэл
 • Орос хэл
 • Монголын түүх
 • Англи хэл
 • Монголын түүх
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Орос хэл
 • Газар зүй

Бакалаврын орой/эчнээ ангийн элсэлт

ОУУБИС мэргэжлийн дипломтой болон бакалаврын зэрэгтэй иргэдийг орой/эчнээ ангид элсүүлэн суралцуулна.

Мэргэжлийн тэнхим Хөтөлбөр Сургалтын хугацаа

Бизнесийн удирдлагын тэнхим

Нягтлан бодох бүртгэл

2-2.5 жил

Англи хэлний тэнхим

Англи хэлний орчуулагч

2-2.5 жил

Солонгос хэл, соёлын тэнхим

Солонгос хэлний орчуулагч

2-2.5 жил

Сувилахуйн тэнхим

Сувилахуй

2-2.5 жил

Эрх зүйн тэнхим

Эрх зүй орой/эчнээ

2-2.5 жил

Шинэ оюутны хөтөч

Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгч ОУУБИС-д элсэн үндсэн хөтөлбөрөөр суралцах зөвлөмж

ЭЕШ өгөх

Сонгосон мэргэжлийн дагуу ЭЕШ өгч хангалттай оноо авсан байна.

Бүртгэл

Элсэлтийн бичиг баримтыг бүрдүүлж онлайн эсвэл биеэр ирж бүртгүүлнэ.

Гэрээ

Суралцах эрх авсан тохиолдолд төлбөр төлж, сургалтын гэрээ байгуулна.

Танилцуулга

Зөвлөх багштай уулзаж, сургуультай танилцах өдөрлөгт оролцоно.

Хичээл

Оюутны үнэмлэх, сургуулийн имэйл хаяг авч, хичээл сонголтоо хийнэ.

Сургалтын албатай холбогдох

Албаны өрөө

ОУУБИС-ийн 1-р байр
А206 тоот