Суурь боловсролын тэнхим

Монгол Улсын 2002 оны 05 сарын 03-ны өдрийн Дээд боловсролын тухай хуулийн хоёрдугаар бүлгийн 3.2.1-д заасан “Ерөнхий суурь хэсгийн агуулга нь суралцагчид дээд боловсрол олгоход зайлшгүй шаардлагатай шинжлэх ухааны үндсийг эзэмшүүлэх” гэсэн зорилтыг хангах үүднээс 2002 онд Суурь боловсролын тэнхим байгуулагдсан. Анхны тэнхимийн эрхлэгчээр доктор, профессор Т.Намжил ажиллаж байв. 

Боловсролын сайдын 2014 оны А/174 тоот тушаалаар батлагдсан “Бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага”-ын  дагуу шинэчлэн зохион байгуулагдсан. Суурь боловсролын тэнхимд ОУУБИС-ийн сургалтын төлөвлөгөөний Ерөнхий суурь:

   • Хүмүүнлэгийн ухаан
   • Иргэний боловсрол
   • Судалгаа, шинжилгээний арга зүй
   • Яриа, бичгийн ур чадвар
   • Биеийн тамир, эрүүл ахуй
   • Гадаад хэл
   • Байгалийн ухаан
   • Нийгмийн ухаан чиглэлүүдээр заавал болон сонгон судлах хичээлүүдийг заах профессор багш нар харьяалагддаг.

Профессор багш нар

Э.Одонтулга

Тэнхимийн эрхлэгч

Ph.D Г.Гэрэлмаа

Дэд профессор

Ph.D Lee Seung Hoon

Ахлах багш

М.Баярхүү

Ахлах багш

Б.Ариунтулга

Багш

Ph.D Weon Seong Up

Багш

Ph.D Choi Hye Ryeon

Багш

Ерөнхий суурь хичээлүүд

Хүмүүнлэгийн ухаан

FC103. Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй-3кр 

FC104. Философи-3кр 

Иргэний боловсрол

FC108. Монголын түүх, соёл, ёс заншил-3кр

Судалгаа шинжилгээний арга зүй

FC135. Суралцах арга зүй-1кр

FC110. Мэдээллийн технологийн үндэс-2кр

Яриа, бичгийн ур чадвар

 

Биеийн тамир, эрүүл ахуй

FC117. Биеийн тамир, эрүүл ахуй I-1кр

FC118. Биеийн тамир, эрүүл ахуй II-1кр

FC119. Гамшгаас хамгаалах менежмент-1кр

 

FC114. Англи хэл I-2кр

FC115. Англи хэл II-2кр

FC112. Солонгос хэл I-2кр

Чөлөөт сонгон

FC113. Солонгос хэл II-2кр

FC125. Солонгос хэл III-2кр

 

FC133. Математик-2кр

Сонгон судлах 4кр

FC134. Статистикийн үндэс-2кр

FC102. Экологи байгаль хамгаалал-2кр

FC130. Дэлхий судлалын үндэс-2кр

FC131. Ерөнхий биологи-2кр

FC132. Ерөнхий хими-2кр

Нийгмийн ухаан

FC138. Эдийн засгийн онолын үндэс-2кр

FC139. Бизнесийн харилцааны ёс зүй-2кр (Бизнес, эдийн засгийн мэргэжлүүдэд)

Сонгон судлах 4кр

FC106. Манлайлал ба хошуучлал-2кр

FC105. Дэлхийн улс орнуудын соёл-2кр

FC137. Социологийн үндэс-2кр

FC107. Гэр бүлийн боловсрол-2кр

FC136. Сэтгэл судлалын үндэс-2кр