ОУУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл: ISSN 2411-2534

Vol 8, No1 (22) Fall 2022
Vol 9, No1 (23) Spring 2023
Vol 5. Spring 2019
Vol 6. Spring 2020
Vol 6, No2 (22) Fall 2021
Vol 7, No3 (21) Fall 2021
Vol 1. Fall 2015
Vol 2. Spring 2016
Vol 3. Spring 2017
Vol 4. Spring 2018