Байгууллагын магадлан итгэмжлэл

ОУУБИС нь 2022-2023 оны хичээлийн жилд дөрөв дэх удаагийн Байгууллагын магадлан итгэмжлэлд орохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

Сургуулийн нэр Магадлан итгэмжлэлийн байдал Магадлан итгэмжлэгдсэн хугацаа Огноо
1
Улаанбаатар коллеж
Анх удаа
5 жил
1999.06.09
2
Улаанбаатар Дээд Сургууль
Хоёр дахь удаа
10 жил
2005.03.24
3
Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль
Гурав дахь удаа
5 жил
2018.06.26
4
Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль
Дөрөв дэх удаа
10 жил
2024.02.20

Бид “Улаанбаатар” коллеж байхдаа Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх байгууллагын дүрэмд заасны дагуу магадлан итгэмжлүүлэхээр өөрийн үнэлгээний тайлан бичиж, Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 1999 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар 5 жилээр, “Улаанбаатар” дээд сургууль байхдаа хоёр дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлээр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2005 оны 03-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар 10 жилийн хугацаатай, 2018 онд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06-р сарын 26-ний өдрийн 37 тоот тушаалаар  5 жилийн хугацаатай,  БМИҮЗ-ийн Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн 2024 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн 05 тоот тогтоолоор 10 жилийн хугацаатай тус тус магадлан итгэмжлэгдсэн болно. 

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

ОУУБИС нь дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлын хүрээнд бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдийг  үе шаттай магадлан итгэмжлүүлж, дараагийн шатны магадлан итгэмжлүүлэх үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна. 

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

Солонгос хэл
Санхүү
Маркетинг
Програм хангамж
Нийгмийн ажил
Англи хэл
Сувилахуй
Эрх зүй
Интерьер дизайн
Аялал жуулчлал
Эдийн засаг

Хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэл

Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөр Огноо
1
Сувилахуй
Магистрын хөтөлбөр
2017
2
Боловсрол судлал
Магистрын хөтөлбөр
2019
3
Сэтгэл судлал
Бакалаврын хөтөлбөр
2020
4
Олон улсын харилцаа
Бакалаврын хөтөлбөр
2022