Байгууллагын магадлан итгэмжлэл


Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Байгууллагын магадлан итгэмжлэл

ОУУБИС нь 2022-2023 оны хичээлийн жилд дөрөв дэх удаагийн Байгууллагын магадлан итгэмжлэлд орохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

Сургуулийн нэр Магадлан итгэмжлэлийн байдал Магадлан итгэмжлэгдсэн хугацаа Огноо
1
Улаанбаатар коллеж
Анх удаа
5 жил
1999.06.09
2
Улаанбаатар Дээд Сургууль
Хоёр дахь удаа
10 жил
2005.03.24
3
Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль
Гурав дахь удаа
5 жил
2018.06.26

Бид “Улаанбаатар” коллеж байхдаа Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх байгууллагын дүрэмд заасны дагуу магадлан итгэмжлүүлэхээр өөрийн үнэлгээний тайлан бичиж, Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 1999 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар 5 жилээр, “Улаанбаатар” дээд сургууль байхдаа хоёр дахь удаагийн магадлан итгэмжлэлээр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2005 оны 03-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар 10 жилийн хугацаатай, 2018 онд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06-р сарын 26-ний өдрийн 37 тоот тушаалаар  5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдсэн болно. ОУУБИС нь  магадлан итгэмжлэгдсэн хугацааны  ахиц дэвшлийн тайлангаа бичиж БМҮИЗ-ийн 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны  135 тоот тушаалаар дүгнэлтээ хүлээн авч үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн болно.