Магистр доктор

Магистрын элсэлт

ОУУБИС-ийн "Төгсөлтийн дараахь сургууль" 9 мэргэжлээр магистрт элсүүлэн "Судалгааны магистр", "Мэргэжлийн магистр" 2 төрлөөр суралцуулна. Бакалаврын мэргэжил нь магистрын суралцах гэж буй хөтөлбөрөөс өөр тохиолдолд "Мэргэжлийн бус магистрант" гэж үзэн тухайн мэргэжлийн бакалаврын суурь хичээлээс 10 кр нэмж судална.

Магистрын хөтөлбөр Суралцах хугацаа Судлах кредит

Гадаад хэл шинжлэл

  • Солонгос хэл
  • Англи хэл
1.5-2 жил
30 кредит
Бизнесийн удирдлага
1.5-2 жил
30-40 кредит
Гэр бүл судлал
1.5-2 жил
30-40 кредит
Эрхзүй
1.5-2 жил
30-40 кредит
Сувилахуй
2 жил
30 кредит
Програм хангамж
1.5-2 жил
30 кредит
Зоо инженер
1.5-2 жил
30 кредит
Цэцэрлэгжүүлэлт, цэцгийн аж ахуй
1.5-2 жил
30-40 кредит

Докторын элсэлт

ОУУБИС-ийн "Төгсөлтийн дараахь сургууль" 2 мэргэжлээр магистрт элсүүлэн суралцуулна. "Магистр, доктор оюутны сургалтын алба" нь сургалтын төлөвлөлт, зохион байгуулалт, оюутны үйлчилгээ, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг хариуцан ажилладаг.

Докторын хөтөлбөр Суралцах хугацаа Судлах кредит

Гадаад хэл шинжлэл

  • Солонгос хэл
  • Англи хэл
3 жил
60 кредит
Бизнесийн удирдлага
3 жил
60 кредит

Магистр, доктор оюутны сургалтын албатай холбогдох

Албаны өрөө

ОУУБИС-ийн 2-р байр
B503 тоот