Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

ОУУБИС нь дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлын хүрээнд бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдийг  үе шаттай магадлан итгэмжлүүлж, дараагийн шатны магадлан итгэмжлүүлэх үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна. 

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос хэл)
Санхүү
Маркетинг
Програм хангамж
Нийгмийн ажил
Гадаад хэлний орчуулга (Англи хэл)
Сувилахуй
Эрх зүй
Интерьер дизайн
Аялал жуулчлал
Эдийн засаг

Хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэл

Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөр Огноо
1
Сувилахуй
Магистрын хөтөлбөр
2017
2
Боловсрол судлал
Магистрын хөтөлбөр
2019
3
Сэтгэл судлал
Бакалаврын хөтөлбөр
2020
4
Олон улсын харилцаа
Бакалаврын хөтөлбөр
2022