Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

БМИҮЗ-ийн хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

ОУУБИС нь дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлын хүрээнд бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдийг  үе шаттай магадлан итгэмжлүүлж, дараагийн шатны магадлан итгэмжлүүлэх үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна.

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

Бүх хөтөлбөрүүд 5 жилээр магадлан итгэмжлэгдсэн.

Хөтөлбөр Зэрэг Он
1
Гадаад хэлний орчуулга-Солонгос хэл
Бакалавр
2019
2
Санхүү
Бакалавр
2019
3
Маркетинг
Бакалавр
2019
4
Програм хангамж
Бакалавр
2019, 2020
5
Нийгмийн ажил
Бакалавр
2020
6
Гадаад хэлний орчуулга-Англи хэл
Бакалавр
2021
7
Сувилахуй
Бакалавр
2021
8
Эрх зүй
Бакалавр
2021
9
Интерьер дизайн
Бакалавр
2021

Магадлан итгэмжлэл хийгдэж байгаа хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөр Зэрэг Явц
1
Аялал жуулчлалын менежмент
Бакалавр
Шинжээчид ажилласан

Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийгдсэн хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөр Зэрэг Он
1
Сувилахуй
Магистр
2017
2
Боловсрол судлал
Магистр
2019
3
Сэтгэл судлал
Бакалавр
2020