Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл


Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

ОУУБИС нь дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлын хүрээнд бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдийг  үе шаттай магадлан итгэмжлүүлж, дараагийн шатны магадлан итгэмжлүүлэх үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна.

2022-2023 оны хичээлийн жилд магадлан итгэмжлүүсэн 5 хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд өөрийн үнэлгээний тайланг бэлтгэж БМИҮЗ-д явцын ахиц дэвшлийг үнэлэх хүсэлтээ хүргүүлэн ажиллах байна. Энэхүү ажлын хүрээнд “Маркетинг”, “Санхүү”, “Гадаад хэлний орчуулга-Солонгос хэл” бакалаврын хөтөлбөрүүдэд ахиц дэвшлийн тайланд шинжээчийн баг ажиллан дүгнэлтээ хүлээн авч үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн болно. Тус хичээлийн жилийн 2-р улиралд “Программ хангамж”, “Нийгмийн ажил” бакалаврын хөтөлбөр ахиц дэвшлийн тайлан бичии, ахиц дэвшлийн тайланд үнэлгээ хийлгээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

"ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГА" /СОЛОНГОС ХЭЛ/

САНХҮҮ

МАРКЕТИНГ

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

НИЙГМИЙН АЖИЛ

"ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГА" /АНГЛИ ХЭЛ/

СУВИЛАХУЙ

ЭРХ ЗҮЙ

ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

ЭДИЙН ЗАСАГ

Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийгдсэн хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөр Зэрэг Он
1
Сувилахуй
Магистр
2017
2
Боловсрол судлал
Магистр
2019
3
Сэтгэл судлал
Бакалавр
2020
4
Олон улсын харилцаа
Бакалавр
2022