Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

БМИҮЗ-ийн хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

ОУУБИС нь дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлын хүрээнд бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдийг  үе шаттай магадлан итгэмжлүүлж, дараагийн шатны магадлан итгэмжлүүлэх үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна.

Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

Бүх хөтөлбөрүүд 5 жилээр магадлан итгэмжлэгдсэн.

Хөтөлбөр Зэрэг Он
1
Гадаад хэлний орчуулга-Солонгос хэл
Бакалавр
2019
2
Санхүү
Бакалавр
2019
3
Маркетинг
Бакалавр
2019
4
Програм хангамж
Бакалавр
2019, 2020
5
Нийгмийн ажил
Бакалавр
2020
6
Гадаад хэлний орчуулга-Англи хэл
Бакалавр
2021
7
Сувилахуй
Бакалавр
2021
8
Эрх зүй
Бакалавр
2021
9
Интерьер дизайн
Бакалавр
2021
10
Аялал жуулчлалын менежмент
бакалавр
2021

Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийгдсэн хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөр Зэрэг Он
1
Сувилахуй
Магистр
2017
2
Боловсрол судлал
Магистр
2019
3
Сэтгэл судлал
Бакалавр
2020

Магадлан итгэмжлэл хийгдэж байгаа хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөр Зэрэг Явц
1
Эдийн засаг
Бакалавр
2021 оны 9 сард хүсэлт гаргаж, гэрээ хийгдсэн.
2
Олон улсын харилцаа
Бакалавр
2021 оны 10 сард урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн хүсэлт гаргасан.

Ахиц дэвшлийн тайлан өгөх хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөр Тайлангийн явц
1
Гадаад хэлний орчуулга-Солонгос хэл
2021-2022 оны хичээлийн жилд ахиц дэвшлийн тайлан бичиж байна.
2
Санхүү
2021-2022 оны хичээлийн жилд ахиц дэвшлийн тайлан бичиж байна.
3
Маркетинг
2021-2022 оны хичээлийн жилд ахиц дэвшлийн тайлан бичиж байна.