Ерөнхий захирлын мэндчилгээ

Ph.D Кан Юу Ёль

Ерөнхий захирал

Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль 1995 онд Монголдоо гадаадын хөрөнгө оруулалтай хамгийн анхны их сургууль болон байгуулагдсан бөгөөд ИТГЭЛ, НАЙДВАР, ХАЙР уриатайгаар Монгол улсын хөгжлийг түүчээлэх, олон улсын хөгжил дэвшилд хөл нийлүүлэхэд чиглэсэн боловсрол, судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж, хөгжин дэвшсээр ирсэн их сургууль юм.

Манай сургууль өнөөдөр таван бүрэлдэхүүн сургууль, эрдэм шинжилгээний төвүүдээр дамжуулан олон улсын мэдээлэл харилцаа, техник технологийн эрин зуунд тохирсон, чанартай боловсролын хөтөлбөрүүдийг хурдацтай хөгжин, өөрчлөгдөж буй орчин үеийн нийгмийн шаардлагад нийцсэн бүтээлч мэдлэг боловсролыг эзэмшүүлж, авьяас чадварыг хөгжүүлэх, улмаар Монголын нийгэмд эрэлт хэрэгцээтэй боловсон хүчнийг бэлтгэн ажиллаж байна. Бид олон улсын чадамжтай, авьяаслаг залуусыг хөгжүүлэхэд идэвхтэй дэмжлэг үзүүлж олон төрлийн тэтгэлэг, БНСУ-ын их сургуулиудтай хамтран “2+2”хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Эх орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ бүтээлчээр оруулах, дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхаж чадах, судалгаа шинжилгээг зохих түвшинд нь хийж, үр дүнг нь харуулах чадвартай, нийгэмд үнэ цэнтэй мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж буй манай ОУУБИС оюутан залуус та бүхний халуун дулаан гэр бүл чинь байх болно.

Эрхэм хүндэт оюутан залуус аа!

Манай ОУУБИС, өргөн уудам хорвоогийн хөгжил өөд зоригтойгоор урагшлах амжилтын гүүр болно гэдэгт итгээрэй.

인 사 말

국제울란바타르대학교는 1995년 몽골에서 외국인 최초의 대학으로 설립 인가를 받아 믿음 ∙ 소망 ∙ 사랑의 설립 목적을 바탕으로, 몽골의 변화를 선도적으로 견인하는 미래지향적 교육과 연구를 통해 지속적인 성장을 이룩한 영향력 있는 대학교입니다.

우리 대학교는 5개 단과대학과 대학원을 비롯하여 여러 연구기관을 중심으로 21세기 글로벌 시대에 적합한 교육 특히 현대사회가 요구하는 창의적인 인재 배양은 물론 국가가 기대하는 새로운 지식을 습득, 창출할 수 있도록 다양한 교육 시스템과 우수한 교수진을 확보하고 있습니다. 또한 다양한 장학 제도와 학생들에게 2+2 유학 기회를 제공하여 폭넓은 학습 기회를 부여함으로써 국제적 역량을 갖춘 인재들로 도약할 수 있게 적극적으로 지원하고 있습니다.

시대적 요구와 지식, 정보 등을 갖춘 포용적인 전문 인력을 양성하고, 미래를 선도할 뿐 아니라 사회적 가치를 창조하는 혁신적 연구 수행에 능동적으로 대응하는 인재를 육성하는 국제울란바타르대학교는 여러분과 함께 탁월하고 빼어난 지성의 전당으로 존재하겠습니다.

존경하는 여러분! 드넓은 세계를 향해 도전하는, 성공의 통로가 될 국제울란바타르대학교의 힘찬 비상을 항상 관심과 사랑으로 지켜봐 주시기 바랍니다. 감사합니다.

Ph.D Юн Сүн Жэ

Анхны ерөнхий захирал

Ph.D Чой Ги Хо

3 ба 6 дахь ерөнхий захирал

Ph.D У Дог Гю

4 дэх ерөнхий захирал

Ph.D Нам Ги Ён

5 дахь ерөнхий захирал