Номын сан

Манай номын сан анх 1995 онд үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол одоо номын сангийнхаа хүчин чадал багтаамж, үйлчилгээг сайжруулахад анхааран, ном сурах бичгийн баялаг сан хөмрөгтэй, орчин үеийн техник хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон мэдээллийн төв болон өргөжөөд байна.

Сургалтын үйл ажиллагааг дэмжиж,  суралцагчдыг ном сурах бичгээр ханган, тэдэнд мэдлэг боловсролоо байнга бие даан дээшлүүлэхэд таатай орчин бүрдүүлэх, шуурхай соёлтой үйлчилж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, номын санг электрон мэдээллийн төв болгон хөгжүүлэх зорилготой.

Манай номын сан 20264 төрлийн 45084 номтой. 2020 оны 1 сарын байдлаар нэг жилийн хугацаанд номын сан нь 545 уншигчийн суудал, давхардсан тоогоор 32033 уншигчдад 605321 номоор үйлчилж байна.

Нээлттэй мэдээллийн сангууд

Номын сангийн бүрэлдэхүүн

Ж.Оюунбилэг

Номын сангийн дарга

С.Батцэрэн

Номын санч

С.Сайнгэрэл

Номын санч

Б.Оюунсүрэн

Номын санч

Үйлчилгээний хуваарь

Үйлчилгээ Өрөө Ажиллах цаг
1
Уншлагын танхимууд
Б байрны №101, №102
8:30-19:00
2
Гэрээр ном олгох фонт
Б байрны №104
9:00-18:00
3
Гадаад ном олгох
Б байрны №105
9:00-18:00
4
Эрдэм шинжилгээ судалгааны төв
Б байрны №103
9:00-18:00
5
Интернэт плаза, онлайн номын сан
А байрны №303
9:00-18:00
6
Бие даалтын танхим
А байрны №101
9:30-17:00
7
Шалгалтын үеэр ажиллах
Нийт өрөө
8:00-20:00

Номын сантай холбоотой мэдээлэл

Номын сангийн тухай хууль

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Номын баярын тайлан 2021

Номын баярын тайлан 2020