Сургалтын тэтгэлэг гардуулах ёслол боллоо.
 • By iuu_user
 • 2024-02-21
 • No Comments

Сургалтын тэтгэлэг гардуулах ёслол боллоо.

Сургалтын тэтгэлэг гардуулах ёслол боллоо.

ОУУБИС-ийн Ерөнхий захирлын 2024 оны 01 сарын 31-ний өдрийн “Сургалтын тэтгэлэг олгох тухай” А/13 тоот тушаалд хамрагдсан нэр бүхий оюутнуудад тэтгэлэг гардуулах ёслол боллоо. 2023-2024 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд 139 оюутан, 96 429 989 төгрөгийн сургалтын тэтгэлэгт хамрагдсан байна.

     • Удирдах зөвлөлийн нэрэмжит тэтгэлэг – 4 оюутан ( 3 685 139 төг)
     • Ерөнхий захирлын нэрэмжит тэтгэлэг – 11 оюутан ( 8 001 400 төг)
     • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны тэтгэлэг – 8 оюутан ( 4 317 600 төг)
     • Нийгмийн үйлчилгээний тэтгэлэг – 31 оюутан (17 448 350 төг)
     • Халамжийн тэтгэлэг – 37 оюутан (22 200 000 төг)
     • Байгууллага, хувь хүний нэрэмжит тэтгэлэг – 32 оюутан (29 080 000 төг)
     • Оюутны зөвлөлийн гишүүний тэтгэлэг – 7 оюутан (5 123 000 төг)
     • Багш, ажилтны хүүхдийн тэтгэлэг – 1 оюутан (552 750 төг)
     • Спортын амжилт гаргасан – 3 оюутан (2 889 500 төг)
     • Улсын олимпиадад амжилт гаргасан – 3 оюутан (1 658 250 төг)
     • 2-р улирлын ЭЕШ-ын онооны тэтгэлэг – 2 оюутан (1 474 000 төг)

2023-2024 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд 110 оюутан 63 660 000 төгрөгийн тэтгэлэгт хамрагдаж, энэ хичээлийн жилд давхардсан тоогоор 249 оюутан 160 089 989 төгрөгийн сургалтын тэтгэлэгт хамрагдлаа.