Ерөнхий захирлын “Сургалтын тэтгэлэг олгох тухай” A/13 тоот тушаал гарлаа.
 • By iuu_user
 • 2024-01-31
 • No Comments

Ерөнхий захирлын “Сургалтын тэтгэлэг олгох тухай” A/13 тоот тушаал гарлаа.

Ерөнхий захирлын “Сургалтын тэтгэлэг олгох тухай” A/13 тоот тушаал гарлаа.

ОУУБИС-ийн дотоод журам, тэтгэлэгийн сонгон шалгаруулах комисс, мэргэжлийн тэнхимийн саналын үндэслэн 2023-2024 оны хичээлийн 2-р улиралд нэр бүхий оюутнуудад тэтгэлэг олгох тухай Ерөнхий захирлын 2024 оны 01 сарын 31-ний өдрийн A/13 тоот тушаал гарлаа. Үүнд:

 • Удирдах зөвлөлийн даргын нэрэмжит тэтгэлэг – 4 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс 50% чөлөөлөх)
 • Ерөнхий захирлын нэрэмжит тэтгэлэг – 11 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс 40% чөлөөлөх)
 • Эрдэм шинжилгээний ажилд туслах оюутан – 8 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс 30% чөлөөлөх)
 • Нийгмийн үйлчилгээний тэтгэлэг – 31 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс тушаалд заасан мөнгөн дүнгээр чөлөөлөх)
 • Халамжийн тэтгэлэг – 37 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс тушаалд заасан мөнгөн дүнгээр чөлөөлөх)
 • Байгууллага, хувь хүний нэрэмжит тэтгэлэг – 32 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс тушаалд заасан мөнгөн дүнгээр чөлөөлөх)
 • Оюутны зөвлөлийн гишүүн оюутан – 7 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс тушаалд заасан мөнгөн дүнгээр чөлөөлөх)
 • Багш, ажилтны хүүхэд – 1 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс тушаалд заасан мөнгөн дүнгээр чөлөөлөх)
 • Спорт, мэргэжлийн олимпиадад амжилт гаргасан – 6 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс тушаалд заасан мөнгөн дүнгээр чөлөөлөх)
 • ЭЕШ-ын онооны тэтгэлэг – 2 оюутан (2-р улирлын сургалтын төлбөрөөс 40% чөлөөлөх)