БНСУ-ын Mokwon их сургуультай хамтран ажиллах гэрээ шинэчлэн байгууллаа.
  • By iuu_user
  • 2023-12-05
  • No Comments

БНСУ-ын Mokwon их сургуультай хамтран ажиллах гэрээ шинэчлэн байгууллаа.

БНСУ-ын Mokwon их сургуультай хамтран ажиллах гэрээ шинэчлэн байгууллаа.

2023 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр ОУУБИС, БНСУ-ын Mokwon их сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээгээ дахин шинэчлэн байгуулж,  2+2 болон 1+1 хөтөлбөрүүдээр оюутан суралцуулахаар боллоо.

Хамтран ажиллах гэрээнд Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн Ерөнхий захирал Ph.D Кан Юу Ёль, Mokwon Их Сургуулийн ерөнхийлөгч Ph.D Heehak Lee нар гарын үсэг зурлаа. Оюутны голч дүн болон Солонгос хэлний түвшингөөс хамаарч төлбөрийн хөнгөлөлтүүд үзүүлэх боломжуудыг гэрээгээр нээж өгчээ.