“Солонгос-Монголын гадаад худалдаа, ЭЗ-ийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт семинар
  • By iuu_user
  • 2023-11-29
  • No Comments

“Солонгос-Монголын гадаад худалдаа, ЭЗ-ийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт семинар

“Солонгос-Монголын гадаад худалдаа, ЭЗ-ийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт семинар

ОУУБИС-ийн Солонгос судлалын төвөөс “Их сургуулийг түшиглэн Солонгос судлалыг хилийн чанадад хөгжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Солонгос судлалын 5 дахь семинарыг “Солонгос-Монголын гадаад худалдаа, ЭЗ-ийн хамтын ажиллагаа” сэдвээр явууллаа.

Уг семинарт:

  • Ph.D Ким Йөн Рэ (СЭЗИС) “Монголын эдийн засгийн бүтцийн онцлог болон Солонгос-Монголын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны чиг хандлага”
  • Ph.D Х. Сэлэнгэ, Ph.D Ц. Энхцэцэг (ОУУБИС) ” Солонгос-Монголын гадаад худалдааны бүтцийн төлөв байдал ба цаашдын чиг хандлага” сэдвээр тус тус лекц уншлаа.