English connects the World
 • By admin
 • 2023-11-06
 • No Comments

English connects the World

“English connects the World” сэдэвт Англи хэлний олимпиад

ОУУБИС-ийн Англи хэлний тэнхим 2023.10.30 -11.5 хооронд “English connects the World” сэдвийн хүрээнд Англи хэлний олимпиад зохион явуулав. Уг олимпиадыг

   • Мэтгэлцээн
   • Орчуулга
   • Англи хэлний дүрэм
   • Эссе бичлэг
   • Англи дуу шүлэг гэсэн төрлүүдээр явуулж дүнгээ гаргалаа.
 
Англи хэлний олимпиад явуулж буй зорилго нь:
   • Оюутнуудын Англи хэл сурах идэвхийг дэмжих
   • Оюутнуудын Англи хэл сурах сонирхлыг дээшлүүлэх
   • Оюутнуудад цаашид Англи хэлээ илүү их сурах урам өгөх зэрэг болно.
 
 The goals the Olympiad are:
To support students’ English learning activities
To raise students’ interest in learning the language
To encourage student’ interest in learning more
 
   1. Debating
   2. English Grammar
   3. Translation
   4. Essay writing
   5. English songs and poems