Мод тарих аян зохион байгууллаа.
  • By admin
  • 2023-10-14
  • No Comments

Мод тарих аян зохион байгууллаа.

Мод тарих аян зохион байгуулагдлаа.

ОУУБИС-ын Оюутны алба, Сайн Дурын Нийгмийн Үйлчилгээний төвөөс намрын мод тарих аяныг “Ногоон Ази сүлжээ” олон улсын байгууллагын Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт байрлах ойжуулалтын талбайд зохион байгууллаа. Тус аянд БНСУ-ын Хүрээлэн буй орчны залуучуудын Among Earth багийн оюутнууд, сургуулийн эко клуб, дизайны тэнхим болон сайн дурын оюутнууд идвэхтэй оролцож нийт 200 гаруй ширхэг салхины хамгаалалтын хайлаас мод тарьлаа. 

Нийт оролцсон оюутан залуусдаа баярлалаа.
 
Инстаграмм: Iuu_eco_volunteers
wfk_amongearth
Оюутны алба
Сайн Дурын Нийгмийн Үйлчилгээний Төв