Монголын багш нарын 57 дахь баярын өдөр
 • By admin
 • 2023-10-05
 • No Comments

Монголын багш нарын 57 дахь баярын өдөр

Монголын багш нарын 57 дахь баярын өдөр

Дэлхийн багш нарын 29, Монголын багш нарын 57 дахь баярыг тэмдэглэх арга хэмжээний хүрээнд урлаг, спорт, судалгаа шинжилгээний чиглэлээр олон арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдлаа.

Хамт олноо манлайлан ажилласан профессор багш нар БШУЯ, ХНХЯ-ны шагналаар шагнууллаа.

БШУЯ-ны тэргүүний ажилтан

   • Ахлах багш Ө.Энхтуяагэрэл /Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч/
   • Ахлах багш Б.Пүрэвжаргал /Солонгос хэл, соёлын тэнхим/
   • Ph.D, дэд проф Т.Мягмарсүрэн /Англи хэлний тэнхимийн эрхлэгч/
   • Ph.D, дэд проф Х.Сэлэнгэ /Магистр, доктор оюутны сургалтын албаны дарга/

БШУЯ-ны жуух бичиг

   • Ахлах багш С.Энхзул /Солонгос хэлний боловсролын тэнхим/
   • Ахлах багш Б.Болормаа /Солонгос хэл, соёлын тэнхим/
   • Ахлах багш Б.Пүрэвсан / Солонгос хэл, соёлын тэнхим/
   • Багш Б.Мөнхчимэг /Солонгос хэл, соёлын тэнхим/
   • Ахлах багш М.Болормаа /Эрх зүйн тэнхим/
   • Ph.D В.Отгонжаргал /Эдийн засгийн тэнхим/

ХНХЯ-ны тэргүүний ажилтан

   • Ph.D, проф Б.Оюун-Эрдэнэ /Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимийн эрхлэгч/ 
 

ХНХЯ-ны жуух бичиг

   • Ph.D Ө. Байгаль /Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхим /
   • Ахлах багш Б.Нандинцэцэг /Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхим/