ХНУС-ийн оюутны ЭШХ -2024 амжилттай зохион байгуулагдав.
  • By Bayarsaikhan Mendsaikhan
  • 2024-04-15
  • No Comments

ХНУС-ийн оюутны ЭШХ -2024 амжилттай зохион байгуулагдав.

ХНУС-ийн оюутны ЭШХ -2024 амжиллтай зохион байгуулагдав.

2024 оны 4 сарын 10 ний өдөр зохион байгуулагдсан хуралд нийт 14 оюутан оролцон сонирхолтой сайхан илтгэлүүдийг хэлэлцүүлэв. Тус хуралд оюутнууд илтгэлээ Монгол болон Англи хэл дээр хэлэлцүүлсэн нь сонирхлтой шинэлэг хурал боллоо.

1- р байр: Гэр бүл сэтгэл, судлалын тэнхимийн 2- р ангийн оюутан: Э.Ундармаа,Б.Нарангарав нарын “ Ном унших сонирхолыг сэтгэхүйн хэв шинжтэй нь харьцуулан судалсан нь” сэдвийн хүрээнд / Удирдсан багш: А.Мөнхжин /
2- байр: Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимийн 3- р ангийн оюутан: Т.Түмэнхүслэн “ Өсвөр насны охидын бэлгийн боловсролын талаарх өнөөгийн байдлыг судалсан нь" эдвийн хүрээнд / Удирдагч багш: Ө.Байгаль /
3- байр: Англи хэлний тэнхимийн 2-р ангийн оюутан А. Ногоондарь “ The usages of Conditional types” илтгэлийг Англи хэлээр хэлэлцүүлсэн илтгэл /Удирдагч багш: Д.Батсайхан/ тус тус шалгарлаа.