Маркетингийн менежер

Оюутан 122 багц цагийн хичээл дээр нэмж өөрийн болон бусад мэргэжлийн хичээлүүдээс сонгон суралцахыг зөвшөөрнө. Болзол хангасан оюутан бусад мэргэжлийн хавсарга хөтөлбөрийг сонгон суралцаж болно. Танилцах дадлагыг 60 кредит цуглуулсан оюутан хичээлтэй зэрэг биш ажлын 10 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.

Мэргэшүүлэх дадлагыг 90 кредит цуглуулсан оюутан хичээлтэй зэрэг биш ажлын 22 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Солонгос хэл IV -хичээл нь солонгос хэлний түвшин тогтоох ТОПИК шалгалтын 1 -р шатлалд бэлтгэхэд, Солонгос хэл V - хичээл нь уг шалгалтын 2 -р шатлалд бэлтгэхэд чиглэсэн агуулгатай байна. 7. Англи хэл IV - хичээл нь харилцан ярианы дунд шатны чадварыг, Англи хэл V - хичээл нь дунд шатны бичих чадварыг эзэмшүүлэх агуулгатай байна.

 

Маркетинг 2018 оны төлөвлөгөө

Маркетинг 2016 оны төлөвлөгөө

Маркетинг 2014 оны төлөвлөгөө