2021-2022 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгчдэд

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага: ЭЕШ-ын босго оноо 410 буюу түүнээс дээш байна.

Элсэхээр бүртгүүлэх: Манай сайтын “Элсэлтийн бүртгэл” хэсгээр орж онлайнаар бүртгүүлнэ.

Суралцах эрх авах: Элсэлтийн босго оноог давсан тохиолдолд “Суралцах гэрээ” байгуулна.

Тэтгэлэг: Шинээр элсэгч нь дараах тэтгэлэгүүдэд хамрагдах боломжтой:

  • ЭЕШ-ийн оноо 500-750 авсан бол 30-60% сургалтын тэтгэлэг 1 улирал 
  • ЭЕШ-ийн оноо 750-800 авсан бол 70-80% сургалтын тэтгэлэг 1 улирал
  • Улсын хэмжээний олимпиадад 1-6 байр эзэлсэн бол 80-100% сургалтын тэтгэлэг 1 улирал
  • Аймаг, дүүргийн хэмжээний олимпиадад 1-6 байр эзэлсэн бол 80-100% сургалтын тэтгэлэг 1 улирал
  • Харьяа Улаанбаатар бүрэн дунд төгссөн элсэгч 50%, ЭЕШ-ийн оноо нь 600-аас дээш бол 100% сургалтын тэтгэлэг 1 улирал
  • Спортын 1-3 зэрэгтэй бол  20-40% сургалтын тэтгэлэг 1 улирал
  • Төрсөн ах, эгч дүүс бол 2 оюутан 20%, 3 оюутан 50% сургалтын тэтгэлэг 1 улирал
  • ОУУБИС төгсөгчийн төрсөн хүүхэд 30% сургалтын тэтгэлэг 1 улирал

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Сайтын “Элсэлт” хэсгээс үзнэ үү.