Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Эрх зүйн тэнхим

ОУУБИС-ийн Хууль зүйн салбар нь  БСШУЯ-ны Сайдын  2011 оны 4 сарын 26-ны өдрийн 149 тоот тушаалаар Халх журам хууль зүйн дээд сургууль нь Улаанбаатар Дээд сургуультай нэгдэн 9 багшийн бүрэлдэхүүнтэйгээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Анхны төгсөлтөөр 78 эрх зүйчийг бэлтгэн гаргаж байсан бол 2020 оны байдлаар нийт 9 удаагийн төгсөлт хийж, 474 бакалавр, 155 магистр зэрэгтэй мэргэжилтэнг бэлтгэн гаргасан байна.

Манай тэнхим  БШУЯ-ны зорилго, зорилт болон ОУУБИС-ийн сургалтын чанарыг сайжруулах, багшийн хөгжлийг дэмжих зорилтын дагуу сургалтын орчин, клиник, цахим виртуаль сургалт, багш нарын мэргэжлийн ур чадвар, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх, бусад байгууллага болон их, дээд сургуулиудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд анхаарал хандуулан үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж ирсэн. 

Профессор багш нар

Хууль зүйн сургуулийн захирал, доктор, дэд профессор М.ЭРДЭНЭБАЯР

Тэнхимийн эрхлэгч П.АНХМАА

Доктор, дэд профессор Ю.БАДАМХАНД

hez

Доктор, профессор Ч.НЯМСҮРЭН

Доктор Ц.НАРАНЧИМЭГ

Доктор Ц.ОЮУНАА

Доктор О.АМАРСАНАА

Багш М.БОЛОРМАА

Тэнхимийн судалгааны чиглэл

  • Эрүүгийн эрх зүй, Криминологи
  • Эрүүгийн процесс
  • Эрх зүйн философи
  • Хуульчийн ёс зүй
  • Цагдаагийн эр хзүй
  • Олон улсын нийтийн ба хувийн эрх зүй
  • Захиргааны эрх зүй
  • Иргэний эрх зүй

Сургалт явуулж буй хөтөлбөрүүд

Эрдэм шинжилгээний бүтээл