Ахлах багш

Г.Өсөхжаргал

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Вэб зохиомж
 • Өгөгдлийн сангийн зохиомж
 • Мэдээллийн технологийн үндэс

БОЛОВСРОЛ:

 • Улаанбаатар дээд сургууль. Програм хангамжийн инженер мэргэжлээр бакалавр
 • ШУТИС КТМС Мэдээллийн системийн инженер мэргэжлээр магистр

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2006-одоо ОУУБИС-ийн КМТ-ийн тэнхимд багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2007  Багшлах эрхийн сургалт 
 • 2009  ШУТИС КтМС-д магистр
 • 2019  ШУТИС-д докторантур

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Сургалт удирдах систем

Голлох бүтээлүүд:

 • Програм хангамжийн бүтээл: “ОУУБИС-ийн үндсэн хөрөнгө бүртгэлийн систем”. Зохиогчийн эрхийн Код: 8979
 • “A comparative study of  a computer-based and a paper based exams”  Ministry of  Social Protection of the Republic of Buryatia invite you to take part in the VI International Scientific Conference 2018
 • “Танхимын сургалтыг сайжруулахад сургалт удирдах системийг ашиглах” Боловсрол судлалын нийгэмлэгийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. 2019
 • Мэдээллийн технологи хичээлийн гарын авлага. Код: 8980

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • ОУУБИС-ын “Судалгааны ажлын цахим сан”  Код: 8978

.