Ph.D.

Б.Сүх-Очир

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Нийгмийн ажлын удиртгал
 • Нийгмийн ажлын менежмент
 • Нийгмийн ажлын судалгааны арга зүй
 • Нийгмийн ажлын нөлөөлөл

БОЛОВСРОЛ:

 • 2012-2019 Нийгмийн ажлын доктор, Нийгмийн  Ухааны Сургууль, МУИС, Улаанбаатар хот 
 • 2009-2010 Нийгмийн ажлыны магистр, Боловсрол Дээд Сургууль, Улаанбаатар хот
 • 1997-2001 Нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйч,  Бакалавр,  Боловсрол судлалын сургууль, МУБИС, Улаанбаатар хот 
 • 1993-1995 Төрийн удирдлага, Удирдлагын академи, Улаанбаатар хот
 • 1988-1993 Авто замын инженер, Харьков авто замын дээд сургууль, Харьков хот, Украйн улс

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2013 оноос ОУУБИС-ийн Нийгмийн ажлын тэнхимд багш, тэнхмийн эрхлэгч
 • 2010-2013  Газарчин дээд сургуульд багш
 • 2003 оноос Мэргэжлийн Нийгмийн Ажлын Нийгэмлэгд гүйцэтгэх захирал
 • 2007-2010  Хүүхдийн Төлөө Үндэсний Газарт Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн
 • 1994-2007  Их Британы Хүүхдийг Ивээх санд Нийгмийн ажилтан, багийн ахлагч, Хүүхдийг ивээх санд Халамжийн төвийн ажилтан, сургагч багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2019 Food bank үйлчилгээ, БНСУ Сөүл хот 
 • 2018 Нийгмийн халамжийн шинэчлэл, БНСУ Сөүл хот
 • 2017 Хүүхдийн нийгмийн халамж, Тайван Тайпей хот
 • 2016 Хүүхэд, гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажил, БНСУ Сөүл хот
 • 2015 Нийгмийн хамгааллын шинэчлэлд нийгмийн ажилтны оролцоо, БНСУ Сөүл хот
 • 2014 “Нийгмийн халамжийн шинэчлэлийн зарим асуудлууд”  багш судлаачдад зориулсан сургалт, УБ хот
 • 2010 “Нийгмийн халамжийн шинэчлэлийн агуулга, арга зүй” Нийгмийн Ажлын Зуны сургалт 
 • 2010  “Эерэг хүмүүжлийн арга”  Японы Хүүхдийг Ивээх Сан
 • 2001-2007 Нийгмийн ажлын багш нарын зуны цуврал сургалт, Нийгмийн хөгжлийн төв
 • 2006 “Хүний эрх, оролцоо”  Япон улс Токио хот

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ: Нийгмийн халамжийн бодлого ба хэрэгжилт   

Голлох бүтээлүүд:

 • “Хүүхдийн хэрэгцээ ба нийгмийн ажил” УБ хот 2003 он
 • “Монгол дахь хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний сайн туршлагууд”  УБ хот 2010 он
 • “Нийгмийн халамжийн ажлын үндэс” УБ хот 2014 он
 • “Сайн дурын нийгмийн үйлчилгээний ажлын үндэс” Сөүл хот 2015 он
 • “Сайн дурын нийгмийн үйлчилгээг дэмжиж өрнүүлье” УБ хот 2017 он
 • “Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох нь” УБ хот 2019 он

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2009, 2013 он ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧНИЙ ТАРХАЛТЫН СУДАЛГАА 1,2
 • 2011 он ТЕХНИК МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ЭЛСЭЛТИЙН СУДАЛГАА
 • 2014 он МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ ТӨСӨЛ  
 • 2015 он ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙГООР БИЧИЛ ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ