Багш

Э.Солонго

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • FC114 Англи хэл 1
 • FC115 Англи хэл 2
 • FC116 Англи хэл 3

БОЛОВСРОЛ

 • Хэл шинжлэлийн докторант, Эрдмийн Их Сургууль
 • Хэл шинжлэлийн магистр, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
 • Англи хэлний багш, орчуулагч, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2013-одоо Англи хэлний багш, ОУУБИС 
 • 2010-2013 Англи хэлний багш, Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль
 • 2009-2010 Англи хэлний багш, Идэр дээд сургууль

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

 • 2017 Deseret international charities, Aнгли хэлний заах арга зүйн сургалт семинар
 • 2016 World of Language and Express publishing Festival, Aнгли хэлний заах арга зүйн сургалт семинар
 • 2013 Сурган зүйн боловсрол, Боловсролын хүрээлэн
 • 2013 TESOL MIU
 • 2013 World of Language and Express publishing Festival, Aнгли хэлний заах арга зүйн сургалт семинар
 • 2011 World of Language and Express publishing Festival, Aнгли хэлний заах арга зүйн сургалт семинар

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Хэл шинжлэл

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • Гаалийн нэр томьёоны толь бичиг, 2013
 • Easy way to learn grammar, 2014
 • Useful conversation in English, 2017
 • Financial English, 2019
 • Conversations in English, 2020