Sc.D. Профессор

Ц.Шагдарсүрэн

БОЛОВСРОЛ:  1962-1967 он МУИС

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн (1967-1991, ЭШ ажилтан, туршилт авиазүйн лабораторийн эрхлэгч, нэр томьёоны тасгийн эрхлэгч);
 • БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Нэр томьёоны комиссын нарийн бичигийн дарга (1977-1991)
 • МУИС (1991-2015, салбар сургуулийн захирал, тэнхимийн эрхилэгч, профессор, Монголын судлалын Төвийн дарга)
 • 2010- одоо хүртэл, ОУУБИС-ийн Монголын судлалын Төвийн дарга, судлагч, гэрээт судлагч, Чингис хаан судлалын хүрээлэнд судлагч, Төгсөлтийн дараах сургуулийн захирал

ХАМГААЛСАН СЭДЭВ: La culture spirituelle des Mongols”  [Stopien naukowy doktora nauk humanistycznych, Academy of Sciences. Poland]

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ: Эрт эдүгээгийн монгол хэлний судалгаа, монгол туургатны үсэг бичгийн тогтолцоо, монгол хэлний үгсийн сан-тользүй, утгазүй; монголчуудын утга соёл, уламжлалт мэдлэг ухаан; Монгол-Алтай хэлний харьцуулсан судалгааны аргазүй

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • Ганц сэдэвт бүтээл, ном товхимол 10, хамтын бүтээл 10, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, төсөл 200 орчимыг Монголоос гадна Будапешт, Варшав, Парис, Сөүл, Мюнхен, Праг, Москва, Новосибирск, Лондон, Бээжин, Хөххот, Өрөмч, Токио, Блүүмингтон, Баруун Вашингтон, Лүвэн, Анкара зэрэг хотноо Франц, Орос, Англи, Герман, Солонгос, Хятад, Япон, Түрк  хэлээр хэвлэн нийтлүүлсэн байна.
 • Монголчуудын үсэг бичгийн товчоон, Үсэгзүйн судлагаа, (Хүннүгийн үеэс өдгөө хүртэл Монголчуудын хэрэглэж ирсэн үсэг бичгийн судалгаа), –  Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus I, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia), Улаанбаатар, 2001, 300 тал.Улаанбаатар, 2001, А-4: 300 тал.
 • Монголчуудын утга соёлын товчоон, – Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus II, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia),  Улаанбаатар, 2003, А-4: 304 тал.
 • Эх хэлээ эвдэхгүй юм сан …(Монгол хэлний мөн чанар, онцлог, одоогийн байдал, олон нийтийн хэлний боловсрол, сөрөг  үзэгдэл), Нэмэн зассан хоёрдугаар хэвлэл, Улаанбаатар, 2010, А-5: 324 тал.
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл (3 боть), Улаанбаатар, 2017:
 • Тэргүүн боть: Монгол хэл шинжлэл, Алтай судлал, 35 өгүүлэл, (А-5: 552 тал);
 • Дэд боть:Нийгэм, соёл, эх бичгийн судалгаа, угсаатаны зүй, 21 өгүүлэл, (А-5: 314 тал);
 • Гутгаар боть:  Судалгааны тэмдэглэл, нийтлэл, бодол эргэцүүлэл, 27 өгүүлэл, (А-5: 246 тал).

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • Монгол Улсын ШУТ-ийн сангийн төсөл, 2004-2006:
 • Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал
 • Эцсийн үр дүн: (анхны хэвлэл: 2006, 30 боть, 2-р хэвлэл: 2015, 33 боть)
 • Монгол Солонгосын хамтарсан төсөл, 2000-2002:
 • [KRF A 00063]  Study on Mongolian Language in The Mongol Chronicles of The Seventeeth Centure 17새기문연대기의  몽고어  연구
 • Эцэсийн үр дүн: 이성교, 최형원, 체. 샥달수렝. 17새기문연대기의  몽고어  연구 (17 世紀  蒙文年代記의  蒙古語  研究 ) (과제번호 A00063), [Lee Seong Gyu, Coi Hyong Won, Ts. Shagdarsuren(g), A Study on Mongolian Language in The Mongol Chronicles of The Seventeeth Centure (KRF A 00063)], 천안-서울 (Cheonan-Seoul), 2004, 325 pр.
 • Монгол, Оросын холбооны улсын хамтарсан төсөл, 2007-2009, Монголын талын удирдагч: [07 04 923 06a/G]  Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн хэлхээ холбооны асуудалдИсторическая связь калмыцкого языка с языком ойратов (северо-западной) Монголии
 • Эцсийн үр дүн: Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн хэлхээ холбооны асуудалд, [МУИС болон Халимагийн Их сургуулийн хамтарсан төслийн хүрээнд проф. В. И. Рассадин-ы 70 насны ойд зориулсан эмхэтгэл], Эрхилсэн Ц. Шагдарсүрэн,Улаанбаатар, 2009,  210 тал.
 • БНСУ-ын төсөл, 2007-2009:
 • A Study on name of an Official Position in the Altaic Languages /알타이어족 언어의 관직명 연구
 • Эцсийн үр дүн: 알타이어족 언어의 관직명 연구 / A Study on name of an Official Position in the Altaic Languages, 이성교 외 / edited by Lee Seong Gyu, 단국대학교줄판부 / Institute of Northern Culture, Dankook University, 2013 [pp. 229]