Ph.D. Дэд профессор

Ш.Сэрчмаа

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Хэлмэрчлэхүй
 • Ярих дадлага
 • Бизнесийн Англи хэл

БОЛОВСРОЛ:

 • 1992-1995 Сурган Хүмүүжүүлэх Ухааны Коллеж, УБ хот
 • 1995-1999 Онол ГХД сургууль Англи хэлний багш-орчуулагч, УБ хот 
 • 1999-2001 ХУИС-Хэл Шинжлэлийн Магистр, УБ хот
 • 2001-2007 ХУИС-Хэл Шинжлэлийн Ухааны Доктор, УБ хот
 • 2008-2011 Вэст Колумбия Коллеж Лос-Анжелэс хот, АНУ
 • 2011-2013 Калифорнийн Олон Улсын Их Сургууль Лос-Анжелэс хот, АНУ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 1999-2001  Засагт Хан Дээд Сургуульд Англи хэлний багш  
 • 2001-2004  Соёмбо Дээд Сургуульд Англи хэлний багш  
 • 2004-2007  Улаанбаатар Дээд Сургуульд Англи хэлний багш  
 • 2007-2011  Америк дахь Монгол сургуульд Англи хэлний багш Лос-Анжелэс хот, АНУ
 • 2011-2013  Калифорнийн Олон Улсын Их Сургуулийн кампусд  Лос-Анжелэс хот, АНУ
 • 2014 оноос ОУУБИС-д Англи хэлний багш  

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2007-2008 Concord Language School LA, USA

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Зар сурталчилгааны үг хэллэгийн онцлог
 • Аман орчуулга хийх аргачлал
 • Сонсох ярих чадвар дээр тулгуурлан Англи хэлийг заах аргачлал

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • Зар сурталчилгааны үг хэллэгийн онцлог ба уриа үгний тухай”, УБ хот, 2006
 • “English Grammar and Usage Students book”, Сурах бичиг, УБ хот, 2006
 • “English Grammar and Usage Work Book”, Сурах бичиг, УБ хот, 2006
 • “English Grammar and Usage Students book”, Сурах бичиг, УБ хот, 2007
 • “English Grammar and Usage Work Book”, Сурах бичиг, УБ хот, 2007
 • “English- Mongolian Translation”, Гарын авлага, УБ хот, 2006
 • “Mongolian- English Translation”, Гарын авлага, УБ хот, 2006
 • “Ярианы хэлэнд түгээмэл хэрэглэгддэг Англи хэлний өвөрмөц хэлц”, УБ хот, 2017
 • “Хэлмэрчлэхүй-1”, Сурах бичиг, УБ хот, 2014
 • “Хэлмэрчлэхүй-2”, Сурах бичиг, УБ хот, 2015
 • Study Listening-I CD, Сурах бичиг, УБ хот, 2018
 • Study Listening-II CD, Сурах бичиг, УБ хот, 2019
 • “Connecting Reading and Writing”, Сурах бичиг, УБ хот, 2018
 • “Introduction of the American Culture”, УБ хот, 2020