Ахлах багш

П.Сайхансувд

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Хар зураг I, II, III
 • Урлагийн түүх, онол
 • Урлагийн гоо зүй
 • Дизайны түүх, онол
 • График дизайны уран сайхны шийдэл
 • Дизайны менежмент

БОЛОВСРОЛ

 • 2006-2008 Урлаг судлалын магистр, МУБИС, УБ хот
 • 2002-2006 Дүрслэх урлаг дизайны багш, Дүрслэх Урлаг Технологийн сургууль, МУБИС, УБ хот 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2006 оноос одоог хүртэл Ахлах багш, Дизайны тэнхим, ОУУБИС, УБ хот

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

 • 2017 LEI Англи хэлний оройн ангийн сургалт, УБ хот
 • 2011 БНСУ-ын Цаасан урлалын соёлын сан, УБ хот

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Дүрслэх урлаг судлал

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • “Бүсгүй хүний гоо сайхныг үгээр болон дүрсээр урлахуйн уламжлал”, Д.Сайхансувд, УБ хот, 2014 он
 • “Монгол зурагт эмэгтэй хүний гоо сайхныг дүрсэлж ирсэн уламжлал”, Д.Сайхансувд, УБ хот, 2015 он
 • “Монгол нутаг дахь хадны зурагт эмэгтэйчүүдийг дүрслэсэн нь”, Д.Сайхансувд, УБ хот, 2016 он
 • “Хар зураг байгуулалт” гарын авлага, Д.Сайхансувд, УБ хот, 2016 он
 • “Юань гүрний үеийн монгол хатадын хөрөг зургийн дүрийн онцлог”, Д.Сайхансувд, УБ хот, 2018 он
 • “Судрын чуулганы “Ордны ёслол” хэмээх гурван зургийг судлан үзэхүйд”, Д.Сайхансувд, УБ хот, 2019 он
 • XIII-XIV зууны үеийн монголчуудын торгон эдлэлийн хэрэглээ. Д.Сайхансувд, Улаанбаатар хот, 2020 он