Ахлах багш

Б.Пүрэвсан

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Унших, бичих (Солонгос хэл)
 • Солонгос хэлний интерактив 
 • Солонгосын орон судлал
 • Солонгосын угсаатны зүй
 • Солонгосын соёл ба зан заншил
 • Солонгосын нийгэм судлал
 • Хэвлэл мэдээллийн уншлага

БОЛОВСРОЛ

 • 2006-2008 Улаанбаатар Дээд Сургууль, Гадаад хэл шинжлэлийн магистр
 • 2000-2004 Улаанбаатар Дээд Сургууль, Солонгос хэлний багш, орчуулагч

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2006-оноос ОУУБИС, Солонгос судлал, хэл соёлын тэнхимд багш, тэнхимийн эрхлэгч, ахлах багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2020 Олон улсын Солонгос хэлний багш нарын онлайн семинар, Сэжон Хагдан сан
 • 2018 Солонгос хэл, соёлын сургалт семинар,  Дангүг Их Сургууль, БНСУ
 • 2010 Солонгос хэлний сургалт, Соган Их Сургууль, БНСУ

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Хэл шинжлэл

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • Солонгосын орон судлал, ОУУБИС, 2021
 • Солонгосын угсаатны зүй, ОУУБИС, 2021
 • Солонгосын соёл ба зан заншил, УБИС, 2015
 • Солонгос хэлний интерактив 1,2,3,4 /даалгаврын ном/, УБИС, 2014