Ахлах багш

Б.Пүрэвжаргал

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Унших, бичих 
 • Зохион бичиг 
 • Аялал жуулчлалын орчуулга

БОЛОВСРОЛ:

 • 1994 Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль /Баклаварын зэрэг/
 • 2006 УБДС-ийн солонгос хэлний орчуулагч – багш мэргэжлээр /Баклаварын зэрэг/
 • 2008 УБДС-ийн гадаад хэл шинжлэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан.
 • ОУУБИС-ийн Их сурхуй Хүрээлэнгийн докторантур.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 1994-1995  Говь компани цэцэрлэгт багш
 • 1996-1998  Чингэлтэй дүүрэг 108-р цэцэрлэгт багш
 • 2006-2012  УБИС-ийн солонгос хэлний тэнхимд солонгос хэлний багш
 • 2012-2014  УБИС, Сэжон сургалтын төвд сургалт хариуцсан багш
 • 2014  УБИС, Солонгос хэлний тэнхимд солонгос хэлний багш
 • 2015  ОУУБИС-ийн Суурь боловсролын тэнхимд солонгос хэлний багш
 • 2019  ОУУБИС-ийн СХБТ-д солонгос хэлний багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2008  БНСУ-д “Олон орны солонгос хэлний боловсрол”-ын семинар
 • 2011-2012  БНСУ-д Соган Их Сургуулийн гадаад хэлний төвд суралцсан.
 • 2013  БНСУ-д “Дэлхийн олон орны солонгос хэлний боловсролын семиниар”
 • 2016-2019  БСШУЯ-ы дэмжлэгтэй, БНСУ-ын Догсон эмэгтэйчүүдийн их сургуулиас зохион байгуулсан Солонгос хэлний багш нарыг чадваржуулах сургалт 
 • 2012  Монгол Улаанбаатар Сэжон хагдан 1.2 Солонгос хэлний заах арга зүйн сургалт
 • 2016  ОУУБИС болон Гёнги мужийн ухаалаг ангийн төслийн хүрээнд Ухаалаг танхим ашиглан СХ заах арга
 • 2017  Казакстан улсад байгуулсан Солонгос хэлний багш нарыг чадваржуулах сургалт

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Хэл шинжлэл 

Голлох бүтээлүүд:

 • “Монгол Солонгос хэлний өвөрмөц хэлцийн түүвэр (Хүний биеийн гадаад эрхтний нэрэнд үндэслэв)” , Уб., 2009, 36т. 
 •  “몽-한 번역” (Монгол-Солонгос орчуулга хичээл), гарын авлага, Уб., 2010, 38т.
 • “한-몽 번역2” (Солонгос-Монгол 2 орчуулга хичээл), гарын авлага, Уб., 2013, 31т.
 •  “한국어 능력 시험 대비반 중급 3.4급” ((СХТТ шалгалтанд дунд шатны бэлтгэх ангид зориулсан )”, гарын авлага, Уб., 2013, 100т. (эмхэтгэсэн ) 
 • 5th World Korean Educators Conference –  номын 325-340-р хуудсанд 세종한국1”워크북 개발 сэдвээр нийтлэгдсэн. 문화체육관광부 국어정책과, 세종학당재단 2013.07.06
 • “한국어 능력 시험 대비반 중급 3.4급” ((СХТТ шалгалтанд дунд шатны бэлтгэх ангид зориулсан )”, гарын авлага, Уб., 2014, 171т. (эмхэтгэсэн ) 
 • “한글 큰 잔치” 자료집 гарын авлага, Уб., 2013, 28т (эмхэтгэсэн)
 •   “몽-한 번역” (Монгол-Солонгос орчуулга 1 хичээл), гарын авлага, Уб., 2014, 75т. (эмхэтгэсэн)
 • “한-몽 번역2” (Солонгос-Монгол 2 орчуулга хичээл), гарын авлага, Уб., 2014, 54т. (эмхэтгэсэн)
 • “Аялал жуучлалын орчуулга” (Аялал жуучлалын орчуулга хичээл), гарын авлага, Уб., 2016, 112т (эмхэтгэсэн)
 • Монгол хүнд зориулсан Солонгос хэлний цогц сурах бичиг 6-р номны 2-р хичээлээр Smart хичээл PPT бэлтгэсэн. 2017.2

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • “세종한국어1” 워크북 (Сэжун солонгос хэл1 сурах бичгийн workbook), Шин Чан Ян, Алтанчимэг, Оюунгэрэл багш нарын хамт, Уб., УбИС., 2013
 • “세종한국어 2” 워크북 (Сэжун солонгос хэл2 сурах бичгийн workbook), Ким На Ра, Жан Ён А, Должин  багш нарын хамт, Уб., УбИС., 2014
 • Солонгосын ‘Сэжон институт’-ын дэмжлэгээр ‘Сэжон солонгос хэл’1-4 сурах бичгийн workbook 1-4 номыг шинээр хийх судалгааны төслийн багт  1-р номын багийн ахлагчаар ажилласан. (3-н багшийн хамт) 2014.8-2014.12