Ph.D. Дэд профессор

Б.Оюун-Эрдэнэ

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Гэр бүл судлалын онол арга зүй
 • Гэр бүлийн социологи
 • Гэр бүлийн боловсрол
 • Хүний хөгжлийн сэтгэл судлал

БОЛОВСРОЛ:

 • 1996-2000 МУБИС-ийг нийгэм судлалын багш мэргэжлээр
 • 2000-2002 онд МУБИС-ийн магистрантур
 • 2004-2007 онд МУБИС-ийн докторантур тус тус төгссөн.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2000-2005 МУБИС, НУДС-д багш,
 • 2006-оноос одоог хүртэл ОУУБИС-ийн Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимд багш, эрхлэгч

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2009 Унгар улс. Төв Европын Их Сургуульд
 • 2010 Турк улс. Истанбул.
 • 2008, 2011, 2012, 2018, 2019 онуудад  БНСУ-д тус тус мэргэжил дээшлүүлсэн.

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ: 

 • Гэр бүлийн социологи
 • Шашны социологи

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • 2009. Загийн голын эрдмийн цагаан өргөө.
 • 2010. Нийгмийн ухааны удиртгал. Хамтын бүтээл.
 • 2011. “Сууц өмчлөгчдийн холбоо болон орцны жижүүрээр ажилладаг хүмүүсийн ажил үүргийн эрх зүйн байдал” судалгаа.
 • 2012. “Орцны гэр бүлүүдийн амьдралын нөхцөл байдал” чанарын судалгаа.
 • 2012. “Орон гэргүй хүмүүсийг нийгэмшүүлэх сургалтын хэрэгцээ”судалгаа.
 • 2013. Гэр бүлийн үнэ цэнэ” түүвэр судалгаа. ХАХНХЯ- ХТҮГ.
 • 2013. Гэр бүлийн боловсрол” хичээлийн хөтөлбөр, арга зүй. ОУУБИС.
 • 2013. Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвийн стандарт, Стандартчилал хэмжил зүйн төв.
 • 2014. “Өсвөр насныханд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөр” Насан туршийн боловсролын үндэсний төв.
 • 2014. “Хүүхэдтэй ажиллах арга зүй” сургалтын модуль. “Хүүхдийг аюул, осол гэмтлээс сэргийлэх теле хичээлийн модуль” ХАХНХЯ, ХТҮГ.
 • 2014. “Зорилтот бүлгийнхэнд чиглэсэн сургалтын модулын хэрэгцээ, агуулга, арга зүйг тодорхойлох судалгаа”. ХАХНХЯ, ХҮЕГ.
 • 2015. “Зорилтот бүлгийн өрхийн гишүүдэд гэр бүлийн боловсрол олгох” сургалтын модуль, “Иргэдэд зориулсан гарын авлага”, ХАХНХЯ, ХҮЕГ.
 • 2015. “Зорилтот бүлгийн өрхийн гишүүдэд гэр бүлийн боловсрол олгох” цуврал 8 DVD хичээл. ХАХНХЯ, ХҮЕГ.
 • 2015. “Залууст гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын модуль”. ХТҮГ.
 • 2015. “Өсвөр насны хүүхдийн чадамжийг тодорхойлох”  үндэсний судалгаа. Судалгааны багийн гишүүн. ХТҮГ.
 • 2017. Жаргалтай гэр бүлийн хөтөч. УБ.,
 • 2018. “Гэр бүлийн харилцаа” сургалтын модуль. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГБХЗХГ.
 • 2018. .“Гэр бүлийн эдийн засгийн боловсрол” сургалтын модуль. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГБХЗХГ.
 • 2019. “Эцэг, эхийн боловсрол” сургагч багш нарт зориулсан сургалтын модуль. Гүүд Нейборс ОУБ.
 • 2019. “Жендэр ба эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харилцаа” сургагч багш нарт зориулсан сургалтын модуль. Гүүд Нейборс ОУБ.
 • 2019. “Жендерт суурилсан хүчирхийллээс хэрхэн өөрийгөө хамгаалах вэ?” /Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан гарын авлага/. ХНХЯ.
 • 2019. Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамгаалахад нийгмийн ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалтын модуль. ХНХЯ.
 • 2020-2016. “Гэр бүлийн боловсрол” цуврал сэтгүүл.
 • 2020. Залуу гэр бүлд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын модуль. Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар.
 • 2020. Гэр бүлийн боловсрол олгох багц гарын авлага. Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар.

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2009-2011. “Аз жаргалын эхлэл” гэр бүлийн боловсрол олгох цуврал  нэвтрүүлгийн редактор. Монголын үндэсний TV.
 • 2009. “Эх, эцэг-Хүүхэд-харилцаа” сэдэвт сургалтын модуль хэрэгжүүлэх багийн гишүүн. НҮБ-ийн хүүхдийн сан, БСШУЯ.
 • 2010. “Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал” Суурь судалгаа. ХНХЯ
 • 2010. “Эмзэг бүлгийн гэр бүлийг чадавхижуулах” сургалтын багийн ахлагч, Нийслэлийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар.СБД.
 • 2010. “Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал” суурь судалгааны багийн гишүүн. ХНХЯ.
 • 2011-2012. “1*3=5” төслийн үндэсний зөвлөх. НХХЯ. НҮБ-ын Хүн амын сан.
 • 2011. “Эмзэг бүлгийн гэр бүлийг чадавхижуулах” сургалтын багийн ахлагч. Хан-Уул дүүргийн ХҮГ.
 • “Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдэд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт”- ын сургагч, Дэлхийн Зөн ОУБ.
 • 2010-2012. “Хөдөө орон нутгийн эцэг, эхэд зөвлөгөө өгөх төвийн мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах төслийн сургагч багш”. НҮБ-ын Хүүхдийн сан, БСШУЯ
 • 2012. “Хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийн сургагч багш”.НХХЯ. ХҮЕГ
 • 2013. Хилчдэд гэр бүлийн боловсрол олгох төсөл. Хилчин эмэгтэйчүүдийн холбоо. ХХЕГ.
 • 2015. “Баянгол дүүргийн зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах сургалтын төслийн сургагч багш”. Дэлхийн зөн ОУБ.
 • 2016. “Ирээдүйд тэмүүлэх нас” өсвөр насныханд зориулсан төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөх, сургагч багш. МЗХ
 • 2015. “Халамжийн ажилтнуудын сертификатын онлайн сургалтын сургагч багш” ХАХНХЯ, ХҮЕГ.
 • 2016. “Жендерт суурилсан хүчирхийллийг бууруулахад хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудын чадавх бэхжүүлэх төсөл”. ЦЕГ.
 • “Хүүхдийн эрхийн цахим сургалт төсөлд зөвлөх”. Гүүд Нейборс ОУБ.
 • “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийн сургагч багш, НҮБ-ын хүүхдийн сан. Хөвсгөл аймаг
 • 2017.“Хүүхдийн эрхийн мэдлэг, хандлага, хэрэглээ” үндэсний КАП судалгаа. Зөвлөх. ХЭҮК, Гүүд Нейборс ОУБ.
 • 2018. “Гэр бүлийн боловсрол” төслийн сургагч багш. Гүүд Нейборс ОУБ
 • 2018. “Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал” суурь судалгааны зөвлөх. ХНХЯ, Хөдөлмөр Нийгмийн халамжийн судалгааны институт.
 • 2019. “Сургуульд суурилсан эцэг, эхийн боловсрол” төсөл. Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар, НҮБ-ын ХС.
 • 2019. “Хариуцлагатай аав ээж” аян төслийн сургагч багш. Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар,
 • 2019. “Эцэг, эхийн боловсрол” төслийн сургагч багш. Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс.
 • 2020. Гэр бүлийн боловсролын сургалт. Эксперт. БШУЯ, Насан туршийн боловролын үндэсний төв.