Ph.D. Дэд профессор

Ц.Оюундарь

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Яаралтай тусламж
 • Эмгэг судлал
 • Насанд хүрэгчдийн сувилахуй

БОЛОВСРОЛ:

 • 1984-1986 АУК, Сувилахуйн сургууль, Сувилагч
 • 2003-2005 ЭМШУИС, Сувилахуйн сургууль, Сувилахуйн арга зүйч
 • 2007-2009 ЭМШУИС, НЭМС, Анагаах ухааны магистр
 • 2012-2015 ХУИС-ийн Эрдмийн сургууль, Боловсрол судлалын ухааны доктор

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2002-2004 БГЭМН, Дархлаажуулалтын сувилагч
 • 2005-2007 Сувилахуйн албаны дарга, арга зүйч
 • 2007-2009  Сувилахуйн боловсрол холбоо ТББ, Нарийн бичгийн дарга
 • 2008-2010  ЭМШУИС, МДИ-д цагийн багш
 • 2009-2010  АУ-ны “Энэрэл” ДС-д багш
 • 2010-оноос  ОУУБИС-д багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2008 НЭМГ, Өсвөр үе ирээдүй төв, ЖАЙКА, Эрүүл мэндийн сургагч багш
 • 2008  ЭМШУИС, Анагаах ухааны боловсрол судлал
 • 2009  UBU, Yonsei University, Curriculum Development in Nursing Education
 • 2010  UBU, Hallym University, Leading and Managing in Nursing
 • 2010  UBU, Yonsei University, Spectrum of Women’s Health in Maternity Nursing Education
 • 2011  БСШУЯ, Боловсролын Хүрээлэн, Багшлах эрх
 • 2012  ЭМЯ, ЭМХТ, ЭМШУИС, Эмнэл зүйд суурилсан сургалт ба сувилахуйн боловсрол
 • 2013 ЭМГ, ЭМШУИС, Судалгааны арга зүй
 • 2014  АШУҮИС, Сувилахуйн сургууль, INC, Сувилахуйн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг дэлхийн стандартад хүргэх нь
 • 2018 ЭМХТ, ШУГТЭ, Амь тэнссэн үеийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний цогц шийдэл
 • 2018 ЭМХТ, МСН, Сувилахуйн удирдлага манлайлал
 • 2018 NRF,МҮИС, МСН, Заах арга дахь Action Learning арга
 • 2018 Seoul South Korea. SANMYOOK Health University, Competency Development Training Program for Mongolian Nurses
 • 2019 ЭМХТ, АУХ, Зонхилон тохиолдох мэдрэлийн удамшлын өвчнүүдийн оношилгоо, эмчилгээ
 • 2019 Leading University Project, NRF, MNU, Faculty Training Outcome-based Curriculum Implementation

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Багшийн хөгжил, Сувилахуйн менежмент-эрүүл мэндийн нотолгоонд суурилсан судалгаа

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

НОМ, СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА

 • “Тариа тарилгын зохистой хэрэглээ”, Гарын авлага. УБ.,2005. 4.х.х.
 • “Төгсөлтийн шалгалтын сорилын эмхэтгэл”, Гарын авлага. УБ. Ган принт. 2014. 29,2х.х., Сэдэддулам, Аня, Пүрэвдорж, Дашдаваа, Карол.
 • “Төгсөлтийн шалгалтын сорилын эмхэтгэл”, Гарын авлага. УБ.  Ган принт. 2011. 23,5 х. х., Сэдэддулам, Аня, Пүрэвдорж, Дашдаваа, Карол.
 • “Төгсөлтийн шалгалтын сорилын эмхэтгэл”, Гарын авлага. УБ.  Ган принт. 2012. 23,5 х. х., Сэдэддулам, Аня, Пүрэвдорж, Дашдаваа, Карол
 • “Сувилахуйн удирдлага- манлайлал”,  Гарын авлага. УБ., 2014., 6 х.х.
 • “Эмгэг судлал- патологи”, Гарын авлага  УБ.,2015, 5.6 х.х.
 • “Эмнэлгийн дадлагын нэгдсэн удирдамж. 3,4-р дамжаа”, Гарын авлага УБ.,2016-2017. 13.3. х.х., Оюунбилэг, Дашдаваа.
 • “Сонгон судлах  хичээлийн эмнэлгийн дадлагын удирдамж”, Гарын авлага. УБ., 2018.6.х.х., Амаржаргал, Дондоосүрэн.

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН БҮТЭЭЛ

 • “Эмгэг судлал- патологи”, Ном. УБ., 2015, 3.5.х.х., Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ № 10070.
 • “Сувилахуйн удирдлага манлайлал & менежмент”, Ном. УБ., 2013. 6.х.х., Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ № 10052.
 • “Их, дээд сургуулийн хүний нөөцийн хөгжлийн судалгаа, сайжруулах арга зам”, Докторын (Ph.D) зэргийн судалгааны ажил. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ № 10054.

НЭГ СЭДЭВТ ЗОХИОЛ

Бакалаврын ажил

 • “Уушгины үрэвсэлтэй хүүхдээ асрахаар эмнэлэгт үйлчлүүлж буй эхчүүдийн сэтгэл зүйн байдал”, Бакалаврын ажил.  ЭМШУИС. Сувилахуйн сургууль. УБ.,2005.3.5. х.х.

Магистрын ажил

 • “Улаанбаатар хотын өрхийн зарим эмнэлгийн сувилагчдын ажлын ачаалал, ажлын байрны тодорхойлолтод үнэлгээ өгөх нь”, Магистрын ажил.  ЭМШУИС.УБ.,2009.6.4. х.х.

Докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл

 • “Их, дээд сургуулийн хүний нөөцийн хөгжлийн судалгаа, сайжруулах арга зам”, Докторын ажил.  ХУИС.Эрдмийн сургууль. УБ., 2015, 11.х.х.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 • “Дархлаажуулалтын үед анхаарах зүйлс, авах арга хэмжээ”, “Анагаах увидас” сонин 2006. №01.
 • “Солонгосын сувилахуйн туршлага”, Сувилахуйн мэдээ” сонин 2007. №01.
 • “Агшингийн судалгаа”, Сувилахуйн шинэчлэл сэтгүүл. УБ.,2008 он. №4.х-11.
 • “Насанд хүрэгчдэд эрүүл мэндийн сургалт  хэрхэн зохион байгуулах вэ?”, Сувилахуйн шинэчлэл сэтгүүл. УБ.,2008 он. №4.х-12.13.
 • “Хосгүй сайхан хэвээр явах нандин нууц”, Сувилахуйн шинэчлэл сэтгүүл. УБ.,2008 он. №3.х-38-39.
 • “Улаанбаатар хотын зарим өрхийн эмнэлгийн сувилагчдын ажлын байранд үнэлгээ өгөх нь”, Сувилахуйн шинэчлэл сэтгүүл. УБ.,2008.№3.  х-36-37.
 • “Улаанбаатар хотын зарим өрхийн эмнэлгийн сувилагчдын ажлын ачааллыг хронометражийн аргаар судалсан судалгаа”, Сувилахуйн шинэчлэл сэтгүүл. УБ.,2009.№04.  х-15-16.
 • “Улаанбаатар хотын өрхийн зарим эмнэлгийн сувилагчдын сэтгэл ханамж, багаж тоног төхөөрөмж хэрэгслийн байдалд хийсэн судалгааны дүн”, “Өрхийн анагаах ухаан” сэтгүүл. 2011 №1/1/. х.17-19.
 • “Уушгины үрэвсэлтэй хүүхдээ асрахаар эмнэлэгт үйлчлүүлж буй эхчүүдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээг судалсан нь”, УБДС” Mongolica Ulaanbaatarensia” voleme 1. УБ.,2011. х. 277-28.
 • “An assessment of some family hospital nurses job description and workload in Ulaanbaatar City Simulation in Health Care”, Nursing Education -80 in Mongolia  International Conference for the 80 anniversary of Nursing  School, Ulaanbaatar: 2012; p.140-143.
 • “Дээд сургуулийн багшийн орчин үеийн үүрэг”, Боловсрол Судлал сэтгүүл. 2013; №09(97) х.24-27.
 • “Дээд сургуулийн багшийн мэргэжлийн  ур чадварын асуудалд. судлах нь”, Боловсрол судлал сэтгүүл. 2014; № 09(107) х.22-24.
 • “Их, дээд сургуулийн багш бэлтгэх уламжлал, шинэчлэл /1940-1990, 1995 оноос хойших хөгжиж байгаа үе/”, ХИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг. 2014; №1(15) х.99-10.
 • “Их, дээд  сургуулийн  багш  бэлтгэх уламжлал, шинэчлэл./1920-1940 он хүртэл/”, ХИС-ийн Докторант, магистрантуудын бүтээлийн эмхтгэл. 2014; х. 27-30.
 • “Nursing Education and Professors Image”, 3rd  INC, Ulaanbaatar:2014; p.71-72.
 • “Analysis on the Student Research of Current Situation of  Universities Professors Development”, Journal Korean Business Education Association 2014. December. Vol.25.No.2.47-52.
 • “Орос, Америк, Англи, Авсрали, Сингапур улс дахь дээд сургуулийн багш бэлтгэхэд тавигдах орчин цагийн  шаардлага”, Боловсрол судлал сэтгүүл. 2015; № 01(109)  х.38-41.
 • “ОУУБИС. эрдэм шинжилгээний сэтгүүл “Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийг үнэлсэн оюутнуудын судалгааны дүн”, IUB Journal. Vol, №1. 2015 Spring.х.228-231.
 • “Багшийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага”, МСН- 20 жил. 2016. ОУХ-ын ЭШ-ний  сэтгүүл.01. Х-5-7.

ИЛТГЭЛ

 • “Дархлаажуулалтад эцэг, эхийн оролцоо хандлага”, БГЭМН. Сувилахуйн онол практикийн хурал. 2004.04.15. II.байр.
 • “Уушгины үрэвсэлтэй хүүхдээ асрахаар эмнэлэг эмчлүүлж буй эхчүүдийн сэтгэл зүй”, ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургууль. 2005.х-72. Дэд байр.
 • “Улаанбаатар хотын өрхийн зарим эмнэлгийн сувилагчдын ажлын ачааллыг хронометражийн аргаар судалсан дүн”, ЭМШУИС. Эрдмийн чуулган-51. 2009. х-65-67.
 • “Улаанбаатар хотын зарим өрхийн эмнэлгийн сувилагчдын ажлын байранд үнэлгээ өгөх нь”, ЭМШУИС. Резидент эмч нарын “Судлаач-VII” эрдэм шинжилгээний хурал. 2009. х-220-225.
 • “Уушгины үрэвсэлтэй хүүхдээ асрахаар эмнэлэгт үйлчлүүлж буй эхчүүдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээг судласан нь”, УБДС –ийн  багш нарын эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хурал  “ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН XII” 2011.
 • “45-60 насны хүмүүст цэвэршилтийн шинж тэмдгийн илрэлд хийсэн судалгаа”, УБДС –ийн  Сувилахуйн салбарын хурал. 2012.
 • “Өсвөр үеийнхний тамхины талаарх мэдлэг хандлагад үнэлгээ өгөх нь”, Эрүүл мэнд- биеийн тамир, спорт- шинжлэх ухаан. ЭШ-ний бага хурал. 2012., Г.Болортуяа.
 • “Гэрийн нөхцөлд үзүүлж буй   сувилахуйн тусламжийг боловсронгуй болгох асуудалд”, УБДС. Моngolica Ulaanbaatarensia. 2012. Volume3 P;211-222., Д.Солонго.
 • “Багшийн имиджид нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа”, УБИС-ийн  багш нарын эрдэм шинжилгээний ”ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН.XV”.2014. Тэргүүн байр.  
 • “Багшийн имидж”, ХИС-35. багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2014.
 • “Их, дээд сургуулийн хүний нөөцийн хөгжлийн судалгаа”, ХИС-ийн” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2015.  
 • “Study Of Human Resource  Development  In Universities and  Ways to Improve”, 10thInternational Nursing Conference held on October 22-23, 2015 in Seoul, Korea.
 • “Проблемы развития преподавателя медсестринского дела”, Монгол-Орос Ерөнхий сувилагчдын зөвлөгөөн. УБ.,   2016. 02.16
 • “Проблемы развития преподавателя университета”, Республики Бурятия. Улан-Удэ. VI  Международной научно-практической конференци. 7-8 декабря 2017г.
 • “Family Hospital Nurses Workload In Ulaanbaatar City”, Ministry of Health. MNA. INC-2018. Human Resource Development For Nurses. October 25,2018.
 • “The Student Evaluation of University’s Teacher Development”, Nursing Impact, “We Care”.  Oct.24-25. 2019 Seoul, Korea.

ЭМХТГЭСЭН БҮТЭЭЛ

 • “Сувилагч бүр судлаач”, БГЭМН. ОПХ-ын ном. УБ.,2006 он. 1.5.х.х.
 • “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлье”, БГЭМН. ОПХ-ын ном. УБ.,2006. 2.х.х.
 • “Залуу судлаач-ирээдүйн эрдэмтэн”, Оюутны ЭШХ. ном. 2011. УБ.,3.х.х.
 • “Human Resource Development for Nurses”,  MNA.9.х.х.
 • “Сонгон судлах хичээлийн эмнэлгийн дадлага”, Удирдамж ном.. УБ., 2018 он.  5.х.х., Л.Дондоосүрэн, Б.Амаржаргал.

ХЯНАН ТОХИОЛДУУЛСАН АЖИЛ, РЕДАКЦИ

 • “Судалгааны арга зүй”, Гарын авлага. УБ.,2014. 4.5.х.х.
 • “Монголын Сувилагчдын Нийгэмлэг-20 жил”, ЭШХ. 2016. УБ.,8.х.х.
 • “Nursing Ethics and Diversity Leadership”, INC.  MNA. Book.5..x.x.

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, СТАНДАРТ ХӨТӨЛБӨР

 • Сургалтын төлөвлөгөө /ахисан шатны сувилахуйн хичээл. Магистр./, ОУУБИС, УБ., 2018 он.
 • Сургалтын төлөвлөгөө. /мэргэжлийн заавал судлах хичээл. 
 • Архаг өвчлөлийн менежмент,  Сувилахуйн судалгааны арга зүй
 • Сувилахуйн удирдлага манлайлал
 • Сэтгэцийн сувилахуй
 • Эрүүл мэндийн бодлого, Яаралтай тусламж
 • Эмгэг судлал- Сувилахуй. Бакалавр, ОУУБИС, 2010-2020 он.