Тэнхимийн эрхлэгч

Б.Оюунбилэг

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

БОЛОВСРОЛ

 • 2014-2016 БНСУ-ын Сөүлийн их сургуулийн сувилахуйн магистр
 • 2010-2012 Улаанбаатарын их сургууль, Сувилахуйн бакалавр 
 • 2005-2009 Улаанбаатар дээд сургууль, Англи хэлний орчуулагч

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2016-одоо ОУУБИС-ийн Сувилахуйн тэнхимд багш, тэнхимийн эрхлэгч
 • 2011-2014 Улаанбаатарын их сургууль, Сувилахуйн тэнхимд туслах ажилтан  
 • 2009-2010 Улаанбаатар дээд сургууль, Англи хэлний цагийн багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2016 БНСУ-ын Ча их сургуулийн эмнэлэгт мэс заслын сувилахуй

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Сувилахуйн боловсрол, хавдрын сувилахуй

Голлох бүтээлүүд

НОМЫН ОРЧУУЛГА

 • Сувилахуйн үндэс I номын сурах бичиг 2018
 • Сэтгэн бодох, эмнэлзүйн эргэцүүлэл ба эмнэлзүйн шийдэл  2018
 • Сувилахуйн онолын хэрэглээ ба ашиглалт 2019

ГАРЫН АВЛАГА

 • Насанд хүрэгсдийн сувилахуй хичээлийн дадлагын удирдамж 2019
 • Сувилахуйн үндэс I гарын авлага 2018

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

Олон улсад

 • Poster presentation: Factors Disclosing Errors among Mongolian Nursing Students in Tagaytay, Philippines. 2016.06
 • Poster presentation: Exploratory study of Patient Related Barriers to Pain Management Questionnaire in Mongolian,. 2015.06

Улсын хэмжээнд

 • Oral presentation: “Өмөнгийн өвдөлтийн менежментэд өвчтөний зүгээс үүсэх эрсдэлт хүчин зүйл” in Монголын Сувилагчдын Нийгэмлэг-Сувилахуйн эрдэм шинжилгээний хурал, Ulaanbaatar, Mongolia. 2016.09

Сургуульд

 • Oral presentation: Дадлагын хичээлийг үнэлэх арга хэрэглэгдэхүүний урьдчилсан судалгаа, ОУУБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн. 2017.04

Судалгааны ажил хэвлүүлэх

 • Master’s thesis: “Patient-Related Barriers to Pain Management among Mongolian Cancer Patients” in Seoul, Korea. 2016.08

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР

 • 2019 Сувилахуйн ёс зүй хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох