Ph.D

Ц.Оюунаа

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Олон улсын нийтийн эрх зүй
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Иргэний процессын эрх зүй
 • Ромын эрх зүй
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Оюуны өмчийн эрх зүй
 • Эрх зүйн философи

БОЛОВСРОЛ

 • 2000-2004 ОХУ-ын БУИС-ийн хуулийн факкулятор
 • 2009-2010 Шихихутуг их сургууль, Хууль зүйн магистр
 • 2014-2018 ОХУ МУФО, Хууль зүйн ухааны доктор

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2005-2013 Олон Улс Судлалын дээд сургуульд багш
 • 2013-2016 Олон Улсын Бизнес Эдийн засгийн дээд сургуульд багш
 • 2015-2018 Шихихутуг их сургуульд багш
 • 2018-одоо ОУУБИС-ийн ХЗС-д ахлах багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2004 Үндсэн хууль, ХЗҮХ
 • 2004 Иргэний эрх зүй, ХЗҮХ
 • 2005 Иргэний процессын эрх зүй, ХЗҮХ
 • 2005 Хуульчийн шалгалтын сургалт, ХЗҮХ
 • 2007 Олон улсын хувийн эрх зүй, ХЗҮХ
 • 2008 ОУХЭЗ-н зөрчилдөөний чиглэл, ХЗҮХ
 • 2009 ОУХЭЗ-н субъектуудын эрх зүйн байдал, ХЗҮХ

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ  

 • Иргэний эрх зүй
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын өв залгамжлалын эрх зүй

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

Нэг сэдэвт бүтээл, ном сурах бичиг:

 • Ц.Оюунаа. Төр эрх зүйн онол хичээлийн асуулга , тест. Уб., 2008. Оюутны гарын авлага
 • Ц.Оюунаа. Төр эрх зүйн тест, сорилго. Уб., 2009. Оюутны гарын авлага
 • Ц.Оюунаа. ОУИЭЗ хичээлийн асуулга, сорилго. Уб., 2011.
 • Ц.Оюунаа. Төр эрх зүйн үндэс хичээлийн лекцийн хураангуй. Уб., 2011.
 • Ц.Оюунаа. Өмчөө хэрхэн өвлүүлэх вэ. Уб., 2014. Гарын авлага.
 • Ц.Оюунаа. Международное частное право. Тест. Уб., 2014. Оюутны гарын авлага.
 • Ц.Оюунаа. Олон улсын хувийн эрх зүй. Сурах бичиг. Уб., 2015.
 • Ц.Оюунаа. Эртний Ромын хувийн эрх зүй дэх өвлөх эрх, түүхэн тойм. Уб., 2016.
 • Ц.Оюунаа. Өв залгамжлалын эрх зүй. Олон улсын хувийн эрх зүйн хүрээн дэх судалгаа. Ред. Академич Ж.Амарсанаа. Уб., 2017. Анхны хэвлэл.
 • Ц.Оюунаа. Өв залгамжлалын эрх зүй. Олон улсын хувийн эрх зүйн хүрээн дэх судалгаа. Ред. Академич Ж.Амарсанаа. Уб., 2018. Нэмж засварласан хоёр дахь хэвлэл.
 • Эртний Ромын хувийн эрх зүй өвлөлийн асуудал-Ромын эрх зүйн түүхэн сурвалж, 2019 он,
 • Цахим сулжээн дэх Олон улсын хувийн эрх зүйн асуудал. ОХУ. Улан-Үде. 2021. (Хэвлэгдээгүй байгаа)

Бүтээлийн хамтарсан багт 6

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл 14