Доктор, дэд профессор

Ц.Наранчимэг

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Хууль зүйн сэтгэл судлал
 • Хуульчийн ёс зүй
 • Эрүүгийн эрх зүй
 • Нотариатын эрх зүй
 • Өмгөөллийн эрх зүй

БОЛОВСРОЛ

 • 1982-1987 Орос хэлний багшийн дээд сургуульд орос хэлний багш мэргэжлээр бакалавр
 • 1998-2002 Цагдаагийн академид Эрх зүйч-цагдаагийн ажилтан мэргэжлээр бакалавр
 • 2004-2007 Тагнуулын дээд сургуульд Аюулгүй байдлын магистр
 • 2013 онд МУБИС-д “Монголын цагдаагийн салбар дахь мэргэжлийн тасралтгүй боловсролыг хөгжүүлэх асуудлыг судалсан зарим үр дүн” сэдвээр боловсролын докторын зэрэг хамгаалсан.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 1987-1994 Завхан аймаг, Их-Уул сумын 10 жилийн дунд сургуульд орос хэлний багш
 • 1995-2002 Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хүүхдийн байцаагч
 • 2002-2012 Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Хүүхдийн албанд хүүхдийн ахлах байцаагч
 • 2012-2013 Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалт сурталчилгааны хэлтэст ахлах багш
 • 2013-2014 Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаа, олон нийт хамтын ажиллагааны төвд ХНССГАХ мэргэжилтэн
 • 2014.05-2014.10 ХСИС, Цагдаагийн сургуулийн Цагдаагийн эрх зүйн тэнхимд ахлах багш
 • 2018.11-2020.06 ДХИС, Цагдаагийн сургуулийн Цагдаагийн эрх зүйн тэнхимд ахлах багш
 • 2021.01 сараас ОУУБИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Эрх зүйн тэнхимд дэд профессор
 • 2021.08 сараас ОУУБИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 1993-1994 Орос хэлний багшийн мэргэшүүлэх сургалт, ОХУ, Санктпетрбург Багшийн дээд сургууль
 • 1997-1998 Англи хэлний сургалт, Олон Улсын Харилцааны дээд сургуулийн англи хэлний оройн дээд сургууль
 • 2014-2015 Хятад хэлний сургалт, БНХАУ, Бээжин хот Хуабей кёжи шуе юан
 • Цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулсан мэргэшүүлэх сургалтуудад тус тус хамрагдсан.

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ  

 • Боловсрол судлал
 • Хууль зүйн шинжлэх ухаан

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • Цагдаагийн алба хаагчийн мэргэжлийн сэтгэл зүйн бэлтгэл.УБ.2009
 • Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй.УБ.2014
 • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил.УБ.2018
 • “Би” эмхтгэл.УБ.2019