Ахлах багш

Б.Нандинцэцэг

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Гэр бүлийн менежмент
 • Нийгмийн сэтгэл судлал
 • Жендер судлал
 • Сэтгэл судлалын үндэс

БОЛОВСРОЛ:

 • Бакалавр: Улаанбаатар дээд сургууль, Гэр бүл судлал-Өрхийн аж ахуйч
 • Магистр:  Улаанбаатар дээд сургууль, Гэр бүл судлаач

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2002-2005 “Итгэлийн үйлс” ТББ ажилтан
 • 2011 ОУУБИС-ийн Зөвлөгөө өгөх төвийн мэргэжилтэн
 • 2011-с одоог хүртэл ОУУБИС-н Гэр бүл судлалын тэнхимд багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2009  “Хосын харилцааны ур чадвар” гэр бүлд зөвлөгөө өгөх арга зүй сургалт.
 • 2010   Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх арга зүй сургалт.
 • 2010-2011 МУИС-н “Сэтгэл судлал, сургах онол, арга зүй” сургалтанд суралцаж багшлах эрх авсан.
 • 2013   МУ-ын Дээд Шүүх, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо, Жайка, Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэнгээ явуулсан “Эвлэрүүлэн зуучлах үйлчлэл” сургалт.
 • 2013   Солонгос улсад Сөүлийн Эмэгтэйчүүдийн Их Сургуулийн багш нартай туршлага солилцсон.
 • 2016   Монгол улсын засгийн газар хувь хүний хөгжлийн институтын “Хувь хүний хөгжлийн сургалт.
 • 2019   “Хөгжлийн бэрхшээлийн талаар бид юу мэдэх хэрэгтэй вэ?”  сургагч багшийн сургалт.

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Гэр бүл – Хүүхэд, өсвөр үе

Голлох бүтээлүүд:

 • Байгаль Ө, Нандинцэцэг Б. Гэр бүлийн харилцааны зарим асуудал. УБ., 2012
 • Оюун-Эрдэнэ Б, Байгаль Ө, Нандинцэцэг Б, Уянга Н. Өсвөр насны хүүхдийн онцлог, ажиллах арга зүй. УБ., 2016
 • Байгаль Ө, Нандинцэцэг Б. Хүүхдийн зан байдлыг сайжруулах сэтгэц заслын үндсэн арга, техник. УБ., 2019
 • Байгаль Ө, Нандинцэцэг Б. ААВ-ЭЭЖ-БИ өөрийгөө оношлох тест. УБ., 2019

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2013  ДЗОУБ-ын “Нийгмийн ажилтанг чадваржуулах төсөл”.
 • 2013  “Шилжилт хөдөлгөөн ба орцны гэр бүл”– ийн төсөл, орцонд амьдардаг хүмүүсийг чадваржуулах сургалт.