Sc.D. Профессор, Гэр бүл судлаач

Т.Намжил

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:  Гэр бүл судлал

 ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • Монголын түүхийн хичээлд эх оронч уламжлалыг ашиглах нь/ СХД – ын дэд докторын зэрэг горилсон диссертаци /УБ., 1993.с. индекс:05.07.02.00  1994 он
 • Проблемы использования патриотических традиций в преподавании истории Монголии. / Автореферат на соискание ученой степени кандитата пед.наук. УБ., 1993.с. индекс: 05.07.02.00. 1994 он
 • Монголчуудын гэр бүлийн уламжлал, түүнийг Зүүн хойт Азийн орнуудынхтай харьцуулан судалсан нь /СХУ – ны докторын зэрэг горилсон диссертаци /, УБ ., 1997.227 хуудастай
 • Традиции семейного воспитания Монголов и их изучение в сравнении с традициями народов Северо – Восточной Азии. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени докора пед.наук/ УБ., 1997.с.49.Индекс: 13.00.01.
 • Монгол өрх /гэр/ бүлийн түүх, 2007 он                                                                 
 • Монгол гэр бүлийн ёс, уламжлал, 2005 он 
 • Монгол гэр бүлийн сурган хүмүүжүүлэх зүй, 2006 он
 • Монгол гэр бүлийн нэвтэрхий тайлбар толь 2011, 2017 он
 • Монгол гэр бүл, 2014 он
 • Монгол, Өрнө, Дорно: гэр бүлийн зан заншлын уламжлал, холбооо, 1999 он
 • Нууц товчоо- Монголчуудын гэр бүлийн түүх, уламжлалын үнэт эх сурвалж болох нь, 2018 он
 • Монголчуудын Гэр бүлийн хүмүүжлийн уламжлал 1996, 2002 он
 • Монгол ба зүүн хойт азийн гэр бүл 1996, 2000 он
 • Монгол, Өрнө, Дорно: Гэр бүлийн зан заншлын уламжлал, холбоо 1999 он
 • Монгол гэрийн ёс, уламжлал 1999 он
 • Монгол Эр хүн 2000, 2002, 2007 он
 • Эрдэм ухааныг өвлүүлдэг монгол уламжлал 2006 он
 • Гэр бүл. Орчин үеийн асуудлууд 2005 он
 • Монгол гэр бүлийн ёс, уламжлал 2005 БШУЯ-ийн шагналт ном
 • Гэр бүл: Харилцаа 2006 он
 • Монгол гэр бүлийн Сурган хүмүүжүүлэх зүй 2006 он Улсын шилдэг номоор шалгарав
 • Монгол өрх гэр бүлийн түүх 2007 он
 • Монгол өрх гэрийн ёс заншил, харилцаа, аялал жуулчлал 2007 он
 • Монгол гэр бүл судлал эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл 1995-2003 он №1 2004 он
 • Монгол гэр бүл орчин үе / Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл 2004-2007 он №2 2007 он