Ph.D.

Т.МЯГМАРСҮРЭН

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Суралцахуй ба багшлахуйн үндэс
 • Боловсролын үндэс
 • Монгол англи орчуулга
 • Англи хэлний үгсийн сан
 • Англи хэлний найруулга зүй

БОЛОВСРОЛ:

 • 2014-2018 Боловсрол судлалын доктор, МУЭИС, УБ хот
 • 2002-2004 Хэл шинжлэлийн магистр, Улаанбаатар Их Сургууль, УБ хот
 • 1998-2002 Англи хэлний багш, орчуулагч, бакалавр, Орхон Их Сургууль, УБ хот

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2009-Одоо ОУУБИС-ийн Англи хэлний тэнхимд багш, тэнхимийн эрхлэгч
 • 2007-2009 “Алтай Холдинг” ХХК, Стратеги төлөвлөлтийн газарт төслийн менежер
 • 2007 ТВ5-д Гадаад харилцааны ажилтан
 • 2002-2007 Санхүү Банкны Өлзийт дээд сургуульд Англи хэлний багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2018 Лондонгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимийн Бизнесийн англи хэл заах эрхийн сургалт
 • 2011, 2016 “Express Publishing Festival” Англи хэлний заах арга зүйн сургалт
 • 2015-2017 Дэзэрэт Олон Улсын энэрлийн байгууллагийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Англи хэлний заах арга зүйн сургалт
 • 2015 Монголын хүний нөөцийн институтийн “CRC албан тушаалын бэлтгэлжилтийн хүрэл түвшний сургалт
 • 2011 Сантис гадаад хэлний төвд IBT TOEFL сургалт

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Багшлахуйн менежмент, орчуулга зүй, гадаад хэл заах арга зүй

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • Бизнесийн англи хэл I, Сурах бичиг, УБ хот, 2010, 2015
 • Бизнесийн англи хэл II, Сурах бичиг, УБ хот, 2011, 2015
 • “Багшийн манлайллын загвар стандарт”, Багшийн Манлайллын Тандалт Судалгааны Консорциум, Орчуулга, УБ хот, 2017
 • “Багшийн ажлын шалгуур үзүүлэлт, стандарт”, Багшийн манлайллын хүрээ, Орчуулга, УБ хот, 2017
 • Speaking practice, УБ хот, 2017
 • “Багшийн манлайллыг загварчлах нь”, Диссертаци, УБ хот, 2018
 • Монгол Англи орчуулга I, Сурах бичиг, УБ хот, 2018
 • Монгол Англи орчуулга II, Сурах бичиг, УБ хот, 2019

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2012 Орлого багатай өрхийн хүүхдүүдэ зориулсан англи хэлний сургалт, Дэлхийн зөн