Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Багш

А.Мөнхжин

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 •  

БОЛОВСРОЛ

 • 2022 оноос “Монгол улсын их сургуульд” сэтгэл судлалын докторант
 • 2020-2022 онд “Монгол улсын их сургуульд” сэтгэл судлалын магистр хамгаалсан
 • 2016-2020 онд “Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд” сэтгэл судлалын бакалавр

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2022 оноос ОУУБИС-д сэтгэл судлалын багш
 • 2020-2021 Нийгэм сэтгэл, судлалын дээд сургуульд сургалт, эрдэм шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

 • 2022 он “Монгол улсын боловсролын их сургууль” багшлах мэргэжлийн сургалт
 • 2021 он “Нийгэм, сэтгэл судлалын дээд сургууль” хүүхдийн оношлох арга зүйн сургалт
 • 2018 он “Монголын хүний нөөц удирдлага шинэчлэлтийн академид” хүний нөөцийн менежерийн мэргэшүүлэх сургалт

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Нийгмийн сэтгэл судлал , боловсролын сэтгэл судлал, эрэгтэй хүний сэтгэл зүй, сэтгэл судлалын онолын асуудал

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • “Монгол эрчүүдийн талаарх тогтсон хандлага ба зан төлөвт нөлөөлөх байдал” Сэтгэл зүйн боловсрол сэтгүүл №78 2021 он.
 • “Монгол ардын шидэт үлгэрийн уран дүрслэлийг архетипийн онолын үүднээс тайлбарлах нь” Сэтгэл зүйн боловсрол сэтгүүл №79 2021 он
 • “Эрэгтэй хүний талаарх монгол уламжлалт хандлага ба түгшүүрийг судалсан үр дүн” Боловсрол судлал сэтгүүл №22 2022 он
 • “Монгол эрчүүдийн зан төлөв, тогтсон хандлагыг сэтгэл судлалын онолын үүднээс тайлбарлах нь” Сэтгэл судлал таны амьдралд сэтгүүл №5 2022 он.

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • 2020 он. Дархан-Уул аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын төвтэй хамтаран Ковид-19 тусгаарлалтад байгаа иргэдэд анхан шатны зөвлөгөө өгч ажилласан.
 • 2022 он. МУ-ын засгийн газрын харьяа соёлын яамын зохион байгуулсан “Эцэг эх хүүхдийн анхдугаар зөвлөгөөн”-д сэтгэл зүйн оношилгоо, зөвлөгөө өгч ажилласан.
 • 2022 он. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын төв, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ерөнхий газар болон бусад байгууллагуудтай хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтаж, өсвөр насныхан, залуучуудад эцэг эх, асран хамгаалагчдад сэтгэл зүйн болон хууль зүйн зөвлөгөө өгөх төсөл”-ийн судалгааны багт судлаачаар ажилласан.