Ахлах багш

Г.Лувсандандар

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Дүрслэх геометр
 • Техникийн зурагзүй
 • Перспектив сүүдэр
 • Төслийн судалгааны арга зүй
 • Үйлдвэрлэлийн дизайны материал судлал

БОЛОВСРОЛ

 • 2001 Боловсрол судлалын магистр, Дүрслэх Урлаг Технологийн сургууль, Улаанбаатар хот, Монгол улс
 • 1985-1993 Дүрслэх урлаг-зураг төсөл-хөдөлмөрийн багш, Бакалавр, Дүрслэх Урлаг Технологийн сургууль, УБИС /одоогийн МУБИС/, Улаанбаатар хот 
 • 1975-1985 Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль, Хэнтий аймаг, Өмнөдэлгэр сумын ЕБС, Өндөрхаан хотын ЕБ-ын 1-р сургууль, Чингис хот

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2011 оноос одоо хүртэл Ахлах багш, Дизайны тэнхим, Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургууль, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
 • 1999-2010  Дүрслэх урлаг -Зураг зүйн багш, тэнхимийн эрхлэгч, менежер, захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, Дорнод Дээд Сургууль, Чойбалсан хот, Монгол улс 
 • 1998-1999 Дүрслэх урлаг-Зураг төсөл-Хөдөлмөрийн багш, Дорнод аймаг ЕБ-ын 1-р сургууль, Чойбалсан хот, Монгол Улс
 • 1988-1998 Дүрслэх урлаг-Зураг төсөл-Хөдөлмөрийн багш, Хэнтий аймаг ЕБ-ын 1-р сургууль, Өндөрхаан хот, Монгол Улс
 • 1988-1991 Монгол Ардын Армийн 232-р ангид хугацаат цэргийн алба 

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Урлаг судлал

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • “Монголчуудын тамга дүрсний судлалын асуудалд”, Г.Лувсандандар, Чойбалсан хот, 2008 он
 • “Тамга хэмээх нэр үгийн язгуур  утгыг мөшгөх нь”, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2010 он
 • “Зураг зүйн сургалтын арга зүйд Монгол дүрс тамгыг ашиглах нь”, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2011он
 • “Монголчуудын өв соёл дахь тамга, түүний нэмэрлэгийг ангилах нь”, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2012 он
 • “Монгол овгийн тамганы тэгш хэмийн тогтолцоо”, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2014 он
 • “Тэнгэрийн эрхэсийн үүтгэл нарэн тамганы хэлбэршилд хийсэн судалгаа”, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2015 он
 • “Монгол тамганы дизайныг тодорхойлох үндэсний судалгаа явуулах боломж”, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2016 он
 • “Хадны зурагт мөнхөрсөн монгол овгийн тамга дүрсэлгээний хэв маягийг шинжих нь”, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2017 он
 • “Уламжлалт дүрс тамганы загвар загварчлалыг дизайн зураг зүйн сургалтанд ашигласан үр дүн”, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2018 он
 • “Монгол үндсэн тамгадын гарал зүйн тогтолцоо”, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2019 он
 • Дизайн, зураг зүйн сургалтын технологийг хөгжүүлэхэд тамганы дүрслэлийг хэрэглэх арга зүйн үндэслэл, Г.Лувсандандар, Улаанбаатар хот, 2020 он
 • Монголчуудын овгийн тамганы дүрслэлийн хэв маяг, хувирлын шинжилгээ Г.Лувсандандар, Улаанбатар хот, 2022 он

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • БАГШ-2005, 2004-2005, БСШУСЯ, Соросын сангийн захиалгаар