Доктор

Lee Seung Hoon

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Философи
 • Сэтгэлгээний түүх
 • Дэлхийн улс орнуудын соёл
 • Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй

БОЛОВСРОЛ

 • Соёл судлалын доктор (Interсultural Studies), Баптист Их Сургууль, Малайз 
 • Гадаад хэл шинжлэлийн магистр (M.A), ОУУБИС, Монгол Улс
 • Магистр (M.Div), Хабдон Их Сургууль, БНСУ
 • Магистр (Th.M), Вест Ковнант Их Сургууль, АНУ  
 • Түүх судлалын бакалавр (B.A), Соган Их Сургууль, БНСУ 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2019-одоо ОУУБИС-ийн Суурь боловсролын тэнхимд ахлах багш
 • 2018-2019 ОУУБИС-ийн Хүний нөөцийн зөвлөлийн дарга
 • 2015-2017  ОУУБИС-ийн Стратеги төлөвлөлтийн албаны дарга 
 • 2014-2015  ОУУБИС-ийн Суурь боловсролын тэнхимд багш
 • 2008-2012 “Ай Ви Пи” ХХК-д захирал
 • 2003-2006 Олон Улсын “Ай Эф Эс” ТББ-д захирал

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2018 Багшлах эрхийн сургалт, ШУТИС, УБ хот

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Дэлхийн соёл, ертөнцийг үзэх үзэл, сэтгэлгээ
 • Монголын соёл, шашин, сэтгэлгээ
 • Монгол Солонгос судлалын харьцуулсан судалгаа

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

Ном, сурах бичиг

 • 2021 몽골상황에 적합한 토착적 자립교회 설립 방안, УБ. Шинэ Пресс
 • 2021 몽골세계관과 세계관의 변혁, УБ. Шинэ Пресс
 • 2021 Монгол ба Ертөнцийг үзэх үзэл, УБ. Шинэ Пресс /ISBN:978-9919-24-193-3/
 • 2020 Дэлхийн улс орнуудын соёл, УБ. Мөнхийн үсэг /ISBN:978-9919-20-529-4/
 • 2020 Өрнийн философийн түүх, УБ. Мөнхийн үсэг /ISBN:978-9919-20-528-7/
 • 2021  몽골샤머니즘 세계관과 세계관의 변화, УБ. Шинэ Пресс

Өгүүлэл

 • 2021 “19세기 독일철학자들의 세계관 개념 연구 – 빌헬름 딜타이를 중심으로”
 • 2021 “Монголын шашин ба ертөнцийг үзэх үзлийг судлах нь 2- бурхан шашны цар хүрээнд”
 • 2020 “Монголын шашин ба ертөнцийг үзэх үзлийг судлах нь 1- бөө мөргөлийн цар хүрээнд”
 • 2019  “Ертөнцийг үзэх үзэл гэдэг ойлголтын судалгаа”
 • 2019  “Ертөнцийг үзэх үзэл гэдэг ойлголтыг ангилах аргыг харьцуулсан”

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • 2016 ОУУБИС-ийн Эрхэм зорилго, зорилт, үзэл баримтлалын төсөл
 • 2017 ОУУБИС-ийн ажилтан ажилчдийг ажиллуулах журмын төсөл
 • 2017 ОУУБИС ХХК-н үндсэн дүрэмийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл
 • 2018 ОУУБИС-ийн 5 жилийн стратеги, хөгжлийн төлөвлөгөө