Ph.D.

Lee Seung Hoon

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Сэтгэлгээний түүх, соёл
 • Дэлхийн улс орнуудын соёл
 • Солонгос хэл

БОЛОВСРОЛ:

 • Соган их сургуульд Түүх судлалын бакалавр
 • ОУУБИС-д Гадаад хэл шинжлэлийн магистр
 • Малайзын Баптист технологийн их сургуульд Соёл судлалын доктор

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2003-2006  Ай Эс ЭФ ТББ-н захирал
 • 2008-2012  АЙ ВИ Пи ХХК-н захирал
 • 2012 оноос ОУУБИС-д

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • Түүх, Хэл шинжлэл, Соёл судлал

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Түүх, Хэл шинжлэл, Соёл судлал, Философи, Ертөнцийг үзэх үзэл