Ph.D. Дэд профессор

Lee Tan Mee

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Солонгосын орчин үеийн уран зохиол

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 1992 оноос Их, дээд сургуульд багшилж байгаа
 • 2003 оноос ОУУБИС-д багшилж байгаа

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2010 онд Турк улсад,
 • 2008, 2011, 2012, 2018, 2019  онуудад  БНСУ-д тус тус мэргэжлийн  сургалтад хамрагдсан.

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • Солонгос ардын аман зохиол 2007 он
 • Солонгосын сонгодог судлал /3 хувилбар/ 2011 он
 • Нарийвчилсан найрлага /3хувилбар/ 2013 он
 • Солонгосын орчин үеийн уран зохиол /1/ 2013 он 
 • Солонгосын орчин үеийн уран зохиол /2/ 2014 он
 • Хан Мон Миндамын харьцуулалт 2007 он
 • Монгол ургамлын ардын аман судлал 2019 он
 • Хан Мён Мин-ийн ярианы хүний шинж чанар, сүнсний соёлын талаархи судалгаа 2010 он
 • 초원과 사막을 넘어(공저 흥성사) 2018 он
 • Монгол хот 9 (Ианна станц) 2003 он
 • Монгол зохиол (уран зохиолын болон оюуны түүх, Ianna гэх мэт) 2007 он
 • Монхан толь бичиг, Ханмонгын толь бичиг (UB University, тус бүр 3 удаа)2007 он
 • Монгол яриа /Хван Сун-гук/ 2008 он
 • Монгол орны хээрийн түүх 2009 он
 • Монголын үндэсний музейн мэдээллийн хуудас /Эрдма, Кёнгдеок Анн/ 2010 он
 • Би Солонгос шинжээч хөтөч 2018 он