Багш

Kim Gum Sun

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

  • Солонгос хэлний найруулга зүй
  • Ярих, сонсох (Солонгос хэл)

БОЛОВСРОЛ (학력 사항)

 • 2016-2018  ОУУБИС, Гадаад хэл шинжлэлийн магистр 
 • 2012-2015  Kyunghee Cyber University, Korean Language & Culture

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ (경력)

 • 2019 оноос  Солонгос хэлний багш, ОУУБИС
 • 2018-2019    UB1 Sejonghakdang, ОУУБИС
 • 2012-2018    Стратеги төлөвлөлтийн албаны мэргэжилтэн, ОУУБИС

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ (전공 개발활동)

 • 2019  Korean language teacher training seminar in Moscow, King Sejong Institute, Korea
 • 2018  Багшлах эрхийн сургалт, ШУТИС
 • 2015  Certificate of Korean Language Teacher Level 2, National Institute of Korean Language, Korea

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ (연구분야)

 • Монгол Солонгосын харьцуулсан хэл шинжлэл 몽/한 비교언어학