Th.D, Jangshin (PUTS) University, Korea

Kim Bong Choon

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Суралцах арга зүй

БОЛОВСРОЛ

 • Th.D, Jangshin (PUTS) University, Korea
 • “Inter-cultural studies” master, ACTS, Korea
 • Англи хэл, уран зохиол, Кон-гүк Их Сургууль, БНСУ 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2021-ээс ОУУБИС-д багш
 • 2007-2008 GCS Байгууллага Монгол дахь бүс нутгийн газрын захирал, зөвлөх
 • 2001-2006 Улаанбаатар Их Сургуульд багш
 • 1992-1995 Монгол Гадаад хэлний Дээд сургуульд багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

 • Түүхийн ухааны докторантур, МУИС, Монгол Улс
 • Гадаад хүмүүст Солонгос хэл заах арга, Сөүлийн Их Сургууль, БНСУ

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Хүмүүнлэгийн ухаан, түүх, уран зохиол 

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • [ACTA HISTORICA], ACTA HISTORICA MONGOLI, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль, Tomus XXI. Fasciculus 1-15. “The multi-cultural family Korea-Mongolia”2020. page 58-73
 • [Mongolica] An international Journal of Mongol Studies Vol.52,2018. “The International relationship between Korea and Mongolian”. page 62-78 
 • Солонгос, Монголын харилцааны 30 жилийн ойд зориулсан олон улсын бага хурал: Эргэж харах ба хэтийн төлөв. p.131-151. “Монгол улс ба Солонгосын эрүүл мэндын хамтын ажилгааны өнөөгийн байдал ба зүүн хойд азийн 5 улсын хорио цээр, эрүүл мэндын хамтын ажиллагааны байгуулагын үзэл санаа”
 • “The relationship between Korean and Mongolian Christianity”, Kenosis Press. 2016, Seoul Korea. p.226.
 • “The history of Mongolian Christianity” May.30.2019~June.04.2019. Бурятский государственный университетв. Улан-Удэ