Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Доктор

Kang Sun Hwa

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Ярих, сонсох /Солонгос хэл/
 • Аман орчуулгын дадлага /Солонгос хэл/
 • Бичгийн орчуулгын дадлага /Солонгос хэл/

БОЛОВСРОЛ

 • 2016 Хэл шинжлэлийн доктор, ОУУБИС
 • 2010 Гэр бүл судлалын магистр, ОУУБИС 
 • 2006 Хэл шинжлэлийн магистр, ОУУБИС
 • 1991 ХанГүг гадаад хэлний их сургууль

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 1995-одоо ОУУБИС-д гэрээт багш, багш, тэнхимийн эрхлэгч

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2017 세계 한국어 교육자 대회, Сэжон Хагдан, Казахстан Алмата хот
 • 2015 세계 한국어 교육자 대회, Сэжон Хагдан, БНСУ
 • 2018 Солонгос хэл заах 2-р түвшиний эрх
 • 2013 Солонгос хэл заах 3-р түвшиний эрх
 • 2007 Солонгос хэлний багшийн сургалт, Сэжон Хагдан, БНСУ

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Хэл шинжлэл

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • 한국학연구소 사전편찬위원회 “한몽전문용어통번역사전 Солонгос-Монгол мэргэжлийн үг хэллэгийн толь, IUBP, 2015
 • Улаанбаатар дээд сургууль, Солонгос судлалын төв “몽한사전 Монгол-Солонгос хэлний толь бичиг”, УБДС, 2009
 • Улаанбаатар дээд сургууль, Солонгос судлалын төв “몽한사전 Монгол-Солонгос хэлний толь бичиг”, УБДС, 2007
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽, 몽한 사전 합본 Солонгос-Монгол, Монгол-Солонгос хэлний толь бичиг”, УБДС, 2004
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа  “한몽사전 증보판 Солонгос-Монгол хэлний толь бичиг”, УБДС, 2004
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽사전 증보판 Солонгос-Монгол хэлний толь бичиг”, УБДС, 2003
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽사전 증보판 Солонгос-Монгол хэлний толь бичиг”, УБДС, 2000
 • Кан Сонь Хуа “현대몽한포켓사전 Орчин цагийн Монгол-Солонгос халаасны толь бичиг”, Ulaanbaatar College, 1997
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽소사전 Солонгос-Монгол хэлний товч толь”, УБ, Ulaanbaatar Korean Language Institute, 1994 он

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2011-2013  Солонгос-Монгол мэргэжлийн үг хэллэгийн орчуугын толь бичиг, Солонгосын судлалын төв
 • 2004-2006  Солонгос-Монгол толь бичиг, Солонгосын судлалын төв