Ph.D.

Kang Sun Hwa

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Ярих, сонсох /Солонгос хэл/
 • Аман орчуулгын дадлага /Солонгос хэл/
 • Бичгийн орчуулгын дадлага /Солонгос хэл/

БОЛОВСРОЛ

 • 1991 ХанГүг гадаад хэлний их сургууль
 • 2006 ОУУБИС Магистр (Хэл шинжлэл)
 • 2010 ОУУБИС Магистр (Гэр бүл)
 • 2016 ОУУБИС Доктор (Хэл шинжлэл)

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

1995  одоос  ОУУБИС-д гэрээт багш, багш, тэнхмийн эрхлэгч

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2007 БНСУ-ын Сэжон хагдан зохион байгуулсан солонгос хэлний багшид зориулсан сургалтанд оролцох (2долоо хоног)
 • 2013 Солонгос хэл заах 3-р түвшиний эрхтэй
 • 2015 БНСУ Сэжон хагдан зохион байгуулсан <세계 한국어 교육자 대회>-д оролцсон.
 • 2017 Сэжон хагдан зохион байгуулсан <세계 한국어 교육자 대회>-д оролцсон. (Казахстан Алмата хот)
 • 2018 Солонгос хэл заах 2-р түвшиний эрхтэй

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ  Хэл шинжлэл

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽소사전(Солонгос-Монгол хэлний товч толь)”, УБ, Ulanbator Korean Language Institute, 1994 он
 • Кан Сонь Хуа “현대몽한포켓사전(Орчин цагийн Монгол-Солонгос халаасны толь бичиг)”, Ulaanbaatar College, 1997.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽사전 증보판(Солонгос-Монгол хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2000.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽사전 증보판(Солонгос-Монгол хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2003.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа  “한몽사전 증보판(Солонгос-Монгол хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2004.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “몽한사전 증보판(Монгол-Солонгос хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2004.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽, 몽한 사전 합본(Солонгос-Монгол, Монгол-Солонгос хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2004.
 • Улаанбаатар дээд сургууль солонгос судлалын төв “몽한사전(Монгол-Солонгос хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2007.
 • Улаанбаатар дээд сургууль солонгос судлалын төв “몽한사전(Монгол-Солонгос хэлний толь иг)”, УБДС, 2009.
 • 한국학연구소 사전편찬위원회 “한몽전문용어통번역사전(Солонгос-Монгол мэргэжлийн үг хэллэгийн толь)”, IUBP, 2015.

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2004 – 2006  Со-Мо толь бичиг (Солонгосын судлалын төв)
 • 2011 – 2013   Со-Мо мэргэжлийн үг хэллэгийн орчуугын толь бичиг (Солонгосын судлалын төв)