Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Ph.D.

Т.ГАНТӨР

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Визуаль програмчлал
 • Объект хандлагат програмчлал
 • Хиймэл оюун ухаан
 • Програм хангамжийн тусгай сэдэв

БОЛОВСРОЛ:

 • ОУУБИС-д компьютерын ухааны бакалавр
 • БНСУ-ын Сөүл хотын “Сүнши” Их Сургуульд компьютерийн ухааны магистр
 • БНСУ-ын Сөүл хотын “Хун-Иг” Их Сургуульд “Distributed deep learning on Big Data” сэдвээр компьютерийн ухааны доктор хамгаалсан.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2005-2006 Улаанбаатар их сургуульд туслах багш
 • 2005-2007 “Genius King” ХХК-д програм хөгжүүлэгч
 • 2006-2008  Улаанбаатар их сургуульд багш
 • 2010-2016  Улаанбаатар их сургуульд ахлах багш
 • 2016-2020  БНСУ-ын Сөүл хотын Хун-Иг сургуулийн “Big Data” лабораторид  судалгааны туслах /RA/
 • 2020-оноос ОУУБИС-ийн Компьютер, Мэдээллийн технологийн тэнхмийн эрхлэгч

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2019 Food bank үйлчилгээ, БНСУ Сөүл хот 
 • 2018 Нийгмийн халамжийн шинэчлэл, БНСУ Сөүл хот
 • 2017 Хүүхдийн нийгмийн халамж, Тайван Тайпей хот
 • 2016 Хүүхэд, гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажил, БНСУ Сөүл хот
 • 2015 Нийгмийн хамгааллын шинэчлэлд нийгмийн ажилтны оролцоо, БНСУ Сөүл хот
 • 2014 “Нийгмийн халамжийн шинэчлэлийн зарим асуудлууд”  багш судлаачдад зориулсан сургалт, УБ хот
 • 2010 “Нийгмийн халамжийн шинэчлэлийн агуулга, арга зүй” Нийгмийн Ажлын Зуны сургалт 
 • 2010  “Эерэг хүмүүжлийн арга”  Японы Хүүхдийг Ивээх Сан
 • 2001-2007 Нийгмийн ажлын багш нарын зуны цуврал сургалт, Нийгмийн хөгжлийн төв
 • 2006 “Хүний эрх, оролцоо”  Япон улс Токио хот

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Их өгөгдлийн боловсруулалт
 • Computer vision Distributed deep learning

Голлох бүтээлүүд:

 • 2018-2019 олон улсын эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл Gantur Togtokh, Kyung Chang Kim “Web Usage Mining based on MapReduce and Deep Learning for Web Page Prediction”, ICCCA 2018: 3rd International Conference on Computing Convergence and Applications, Jeju, South Korea, pp. 67-70, August 13-15, 2018
 • Gantur Togtokh, Kyung Chang Kim, Kwan Woo Lee “Archival Record Management System based on ”, CSA 2018: The 10th International Conference on Computer Science and its Applications, Kuala Lumpur, Malaysia, December 17-19, 2018
 • Gantur Togtokh, Kyung Chang Kim, Kwan Woo Lee “Facial Photo Recognition using Deep Learning in Archival Record Management System” , LNEE, Springer,  Vol 53, pp. 376-380, 2018. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9341-9_64
 • Gantur Togtokh, and Kyung-Chang Kim. “Web Access Prediction Based on Parallel Deep Learning.” Journal of The Korea Society of Computer and Information, Vol. 24 No. 11, pp. 51-59, November 2019. https://doi.org/10.9708/jksci.2019.24.11.051

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2018-2019  “Гүний сургалтад суурилсан царай таних системийг архивын мэдээллийн санг удирдахад ашиглах төсөл”, Багийн ахлагч,  funded by Korea Ministry of SMEs and Startups.
 • 2017-2019 “Параллель гүний сургалтыг их өгөгдлийг боловсруулахад ашиглах”, Судлаач,  funded by Hongik University Research Fund.