Ахлах багш

Д.Ганцоож

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Өгөгдлийн бүтэц
 • Өгөгдлийн сангийн зохиомж
 • Мэдээллийн технологийн үндэс

БОЛОВСРОЛ:

 • 2008  Улаанбаатар Дээд Сургууль, Програм хангамжийн инженер
 • 2011  Chungnam National University, South Korea, Multimedia and Computer System

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2011-2012  Оюу Толгой ХХК
 • 2012-одоо  ОУУБИС

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • Компьютерын ухаан, ШУТИС-МХТС

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Dynamic Path Method Using Tree Structure

Голлох бүтээлүүд:

 • Програм хангамж (зохиогчийн эрхтэй), Эд хөрөнгө бүртгэлийн систем, 2017
 • “Судалгааны ажлын цахим сан”, сурах бичиг, 2017
 • “Програмчлалын жава хэл”, сурах бичиг, 2015
 • Монголын Ажиллах Хүчний Зүүн Хойд Ази дахь Шилжилт Хөдөлгөөн, Тулгамдаж Байгаа Асуудлууд, МУИС-ийн Залуу Судлаачдын Грант, Хянан тохиолдуулсан, 2016
 • Effect of Social Responsibility and Financial Performances for Mining Companies of Mongolia, Annual International Conference 2018 of Academic Society of Global Business Administration, ОУЭШӨ, 2018
 • Impact on Financial Performance of Accounting Information System, Annual International Conference 2018 of Academic Society of Global Business Administration, ОУЭШӨ, 2018

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2012-2013  Open Map Street, ХХМТГ