Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Доктор, дэд профессор

М.Эрдэнэбаяр

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Эрүүгийн эрх зүй
 • Криминологи
 • Криминалистик
 • Экологийн эрх зүй

БОЛОВСРОЛ

 • 1986-1991 НАХЯ-ны Цагдаагийн дээд сургуульд эрх зүйн бакалавр
 • 2010-2011 Цагдаагийн академид хууль зүйн магистр
 • 2015 ХСИС-д “Хууль бусаар ан агнах гэмт хэргийг мөрдөн байцаах, урьдчилан сэргийлэх онол арга зүйн асуудал” сэдвээр хууль зүйн ухааны доктор хамгаалсан.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 1991-1993 ЗХХБ-ын 417-р ангид төлөөлөгч
 • 1993.02-2002.04 Цагдаагийн ерөнхий газрын УМБГ-т мөрдөн байцаагч
 • 2002.04-2004.04 Цагдаагийн ерөнхи йгазрын Нийслэлийн цагдаагийн газарт мөрдөн байцаагч
 • 2004.04-2008.03 Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэрэг бүртгэх газарт ахлах хэрэг бүртгэгч
 • 2008.03-2012.12 Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийслэлийн цагдаагийн газарт улсын ахлах мөрдөн байцаагч
 • 2012.12-2013.07 ХСИС-д тэнхимийн эрхлэгч
 • 2015.09.2019.10 ДХИС-д хүрээлэнгийн захирал
 • 2020.01 сараас ОУУБИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Эрх зүйн тэнхимийн дэд профессор, ОУУБИС-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2007 Байгаль хамгаалал, АНУ
 • 2013 Багшлах мэргэшил, МУБИС

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ  

 • Экологи, байгаль хамгаалал

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • М. Эрдэнэбаяр. Байгаль хамгаалах журрмын эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх, шалгахад анхаарах зарим асуудал. УБ. 2010
 • Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн тусга анги. Сурах бичиг (хамтын бүтээл). УБ. 2013
 • Ногоон ном. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийг илрүүлж, шалгах зарим асуудал. УБ.2009
 • Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх аргачлал, эрх зүйн орчин. Гарын авлага (хамтын бүтээл). УБ. 2011
 • Монгол Улсад сонгууль зохион явуулахтай холбоотой үйлдэгддэг гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (хамтын бүтээл). УБ. 2016
 • Хууль бусаар ан агнах, амьтны эд эрхтэн худалдаалах гэмт хэрэг. Гарын авлага. УБ. 2017
 • Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх, хянан шийдвэрлэхэд анхаарах асуудлууд. Гарын авлага (хамтын бүтээл). УБ. 2019

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • М.Эрдэнэбаяр болон бусад (судалгааны багийн гишүүн). Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл. “Монгол Улс дахь Гэмт хэргийн цагаан ном 2019” .УБ. 2020
 • М.Эрдэнэбаяр болон бусад (судалгааны багийн гишүүн). Монгол Улсын зам тээврийн ослын “Хар цэг”-ийн судалгаа. Тээврийн цагдаагийн газар.  УБ. 2020.