Доктор

Ц.Энхцэцэг

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Микро эдийн засаг
 • Ахисан түвшний микро эдийн засаг
 • Олон улсын эдийн засаг
 • Өсөлтийн онол
 • Хөдөлмөрийн эдийн засаг
 • Бүс нутгийн эдийн засаг

БОЛОВСРОЛ

 • Бизнесийн удирдлагын доктор, ОУУБИС
 • Эдийн засгийн магистр, Квүн Их Сургууль, БНСУ
 • Бизнесийн удирдлагын бакалавр, Улаанбаатар Дээд сургууль

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2005-одоо ОУУБИС-д мэргэжилтэн, Эдийн засгийн тэнхимд багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

 • 2018 EVIEWS програм ашиглан Эконометрикийн шинжилгээ хийх дунд түвшиний сургалт, Хятад-Монголын хамтарсан Олон Улсын Дээд сургууль
 • 2018 Шинэ зууны менежмент, ОУУБИС, Эдийн засгийн сургууль
 • 2018 Байгууллагын удирдлагын асуудлууд, ШУТИС, Бизнесийн ахисан түвшний сургууль
 • 2012 Судалгааны арга зүй, SPSS статистикийн програм, Цахим Өртөө Дээд сургууль

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Хөдөлмөрийн нөөц

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • 2020 Хөдөлмөрийн нөөцийн төвлөрлийг удирдах боломжийн судалгаа, нэг сэдэвт бүтээл
 • 2019몽골의 수도권 집중화 현상에 관한 분석, Korean Business Education Association
 • 2018시스템 다이내믹스 기법을 이용한 울란바타르 도시의 인구 이동에 관한 연구, Global innovation for Capacity Building&Sustainable development
 • 2016 Ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөнийг L-R-F загвараар тооцох боломж, ОУУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, Vol.2, No.1, 2016 Spring
 • 2016 Орон нутгаас нийслэлд шилжин ирэгсдэд нөлөөлөх нийгмийн хүчин зүйлсийн судалгаа, ОУУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, Vol.1, No.2, 2015 Fall

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • 2018 “Ажлын шинжилгээ, зохион байгуулалтын бүтцийн судалгаа, сайржуулах боломж”, ОУУБИС-ийн захиалгат төсөл 
 • 2018 “Өрсөлдөх чадварын судалгаа”, ОУУБИС-ийн захиалгат төсөл 
 • 2015 “Солонгос-Монгол мэргэжлийн үг хэллэгийн толь” бизнесийн тайлбар толь, хамтран зохиогч, УБИС-ийн Солонгос судлалын төв 
 • 2013 “Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн судалгаа”, Эрчим хүчний яам