Багш

Л.Дондоосүрэн

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй онол ба дадлага
 • Эмчилгээний хоол зүй
 • Сэргээн засах сувилахуй
 • Эрүүл мэндийн боловсрол олгох

БОЛОВСРОЛ

 • АШУШИС-ийн докторант
 • АШУҮИС-ийн Сувилахуйн ухааны магистр
 • ОУУБИС-ийн Сувилахуй, сувилахуйн арга зүйч 
 • Сувилахуйн сургуулийн дипломын сувилагч

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2016-одоо ОУУБИС-ийн Сувилахуйн тэнхимд багш
 • 2012-2013 БГДЭМТ-д сувилахуйн албанд арга зүйч
 • 2011-2015 ОУУБИС-д гэрээт багш
 • 2008-2012 БГД-ийн “Гурван санчир” ӨЭМТ-д өрхийн сувилагч, ЭМНА                                                                              
 • 1990-2001 Шастины нэрэмжит III эмнэлэг, Чих хамар хоолойн тасаг, мэс заслын сувилагч   

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2016 Эрүүл мэндийн боловсрол олгогч сургагч багш
 • 2009  Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, Нийгмийн эрүүл мэнд
 • 2008 ЭМШУИС, Сэргээн засах

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Нийгмийн эрүүл мэнд
 • Анагаахын боловсрол судлал

Голлох бүтээлүүд

 • 2021 АШУҮИС, НЭМС-ийн “Нийгмийн эрүүл мэндийн эрин” сэтгүүл. “Анагаахын ёс зүйн хичээлд үндэсний ёс заншил, уламжлалыг тусгах нь” өгүүлэл
 • “Коронавируст халдвар /covid-19/ & сувилагчийн манлайлал” сувилахуйн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2020-д “Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний хяналтыг үнэлэх нь” илтгэл
 • 2018 Yonsei International Nursing Conference “Evaluation of district medical centers and state hospital`s nursing management system”
 • VII Международной научно-практической конферфенции, посвященной 20-летию кафедры «Социальные технологии» Восточно-Сибирск
 • Participation of nurses and midwives in the health care “Comparative study of nurses and medical professionals communication performance in district medical centres and Intermed”

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР

 • 2013 “Гэрийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээ”-ний удирдамж боловсруулах хөтөлбөрийн багийн гишүүн